عکس های جالب وديدنی 15

  عکس های جالب وديدنی     اين عکس ها شامل تصاوير جالب وديدنی از صحنه های عجيب وغريب واقعات دنيا بوده و شما عزيزان ميتوانيد آنرا با سهولت کامل به کمپيوترهای تان نيز کپی وداونلود نماييد. لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.     صفحۀ[…]

گذارش تصويری از عاشوراء در کابل- افغانستان

  گذارش تصويری از عاشوراء در کابل- افغانستان   به خداوند پاک از هرگونه بدعت و خرافه پرستی پناه میبریم. پیامبر اسلامی صلی الله علیه وسلم به یهود و نصارا لعنت میفرستد مبنی بر اینکه آنها غلو نمودند در محبت پیامبران شان و آنها را به مقام خدایی ارتقا دادند و پیامبر صلی الله علیه[…]

غزه در آتش غم ميسوزد

  غزه در آتش غم ميسوزد   امروز چهاردهم جنوری 2009 در نوزدهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 1033 و تعداد مجروحين به بيشتر از 4850  نفر رسيد. اينک برای اطلاعات بيشتر از احوال و اوضاع ملت مظلوم وبی کس فلسطين بويژه اهالی[…]

اولين ديوانه ای که دوبار بر هوشياران حکومت نمود — سليمان شاه صوفی زاده

  اولين ديوانه ای که دوبار بر هوشياران حکومت نمود   بدون شک رئيس جمهور بوش اولين رئيس جمهور ديوانه ای است که توانست دوبار بر مليونها انسان عاقل، بالغ وبا شعور حکمروايی نمايد. اينکه اين رئيس جمهور ديوانه چگونه توانست مليونها انسان عاقل، بالغ  وبا شعور را برای انتخابش به سمت رياست جمهوری بزرگترين[…]

عکس های جالب وديدنی 14

  عکس های جالب وديدنی     اين عکس ها شامل تصاوير جالب وديدنی از صحنه های عجيب وغريب واقعات دنيا بوده و شما عزيزان ميتوانيد آنرا با سهولت کامل به کمپيوترهای تان نيز کپی وداونلود نماييد. لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.      […]

عکس های جالب وديدنی12

  عکس های جالب وديدنی     اين عکس ها شامل تصاوير جالب وديدنی از صحنه های عجيب وغريب واقعات دنيا بوده و شما عزيزان ميتوانيد آنرا با سهولت کامل به کمپيوترهای تان نيز کپی وداونلود نماييد. لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.      […]

عکس های جالب وديدنی 13

  عکس های جالب وديدنی     اين عکس ها شامل تصاوير جالب وديدنی از صحنه های عجيب وغريب واقعات دنيا بوده و شما عزيزان ميتوانيد آنرا با سهولت کامل به کمپيوترهای تان نيز کپی وداونلود نماييد. لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.      […]

حفاظت از اطفال به روايت تصوير

  حفاظت از اطفال به روايت تصوير   دفاع از اولاد ولوکه به قيمت جان هم تمام شود، امری است طبيعی وفطری که شامل حال همه زنده جانها به شمول انسانها وحيوانات ميشود. خصوصاً مادر، اين پديدۀ نهايت گرانقدر ومهربان که نميتوان هيچکسی ويا چيزی را در ترحم وفداکاری با آن مقايسه نمود. اينک در[…]

تصاويری از صحنه های دلخراش حادثۀ تروربی نظير بوتو

  تصاويری از صحنه های دلخراش حادثۀ تروربی نظير بوتو   اين تصاوير صحنه های خيلی دلخراشی رابياد ميآورد که بعد از وقوع حمله انتحاری در اجتماع بزرگ انتخاباتی در لياقت باغ شهر راولپندی بروزچهارشنبه مؤرخ 27 دسمبر 2007 ميلادی خانم بی نظير بوتو نخست وزيرسابق پاکستان را بشمول 20 تن از هوادارانش به کام[…]

عکس های جالب وديدنی11

  عکس های جالب وديدنی     اين عکس ها شامل تصاوير جالب وديدنی از صحنه های عجيب وغريب واقعات دنيا بوده و شما عزيزان ميتوانيد آنرا با سهولت کامل به کمپيوترهای تان نيز کپی وداونلود نماييد. لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.      صفحۀ قبلی   […]

معرکه بين پلنگ وتمساح

    معرکه بين پلنگ وتمساح   تصاويرعجيب ونادريکه پلنگی را در حال شکار وحمله بر تمساح قوی هيکل و خطيری به نمايش گذاشته است. اين تصاويرمنحيث اولين تصاويری ازاين نوع شکار شناخته شده است. مصور اين تصاوير آقای Hal Brindley در يکی از مناطق جنوب افريقا بنام Kruger در کنار آبی مصروف تصوير برداری[…]

عکس های جالب وديدنی 10

  عکس های جالب وديدنی     اين عکس ها شامل تصاوير جالب وديدنی از صحنه های عجيب وغريب واقعات دنيا بوده و شما عزيزان ميتوانيد آنرا با سهولت کامل به کمپيوترهای تان نيز کپی وداونلود نماييد. لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد. صفحۀ قبلی    صفحۀ[…]

عکس های جالب وديدنی9

  عکس های جالب وديدنی   اين عکس ها شامل تصاوير جالب وديدنی از صحنه های عجيب وغريب واقعات دنيا بوده و شما عزيزان ميتوانيد آنرا با سهولت کامل به کمپيوترهای تان نيز کپی وداونلود نماييد. لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.     صفحۀ قبلی   […]

عکس های جالب وديدنی8

    عکس های جالب وديدنی   اين عکس ها شامل تصاوير جالب وديدنی از صحنه های عجيب وغريب واقعات دنيا بوده و شما عزيزان ميتوانيد آنرا با سهولت کامل به کمپيوترهای تان نيز کپی وداونلود نماييد. لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.   صفحۀ قبلی[…]