اولین گردهمائی ورزش کاران افغان در اروپا، موفقانه تدویر یافت — لامعه

    اولین گردهمائی  ورزش کاران افغان در اروپا، موفقانه تدویر یافت   گزارش : لامعه ــ 25.12.2009   اولین  گرد همائی  ورزش  کاران افغان  مقیم  در اروپا ،  بتاریخ   « 25.12.2009  »  ساعت «  یازده بجه صبح » به اشتراک  بیشتر از دوصد تن از ورز شکاران  سابقه دار وجوان افغان  که  در کشورهای[…]

مکتب سپورت رزمی بکتاش « سعیدی » از طرف ریاست المپیک افغانستان به رسمیت شناخته شد! — لامعه

  مکتب سپورت رزمی  بکتاش « سعیدی »  از طرف ریاست المپیک افغانستان به رسمیت شناخته شد!   گزارشگر: لامعه از مکتب رزمی « چمپین جیم »  المان گزارش  مورخ  23.12.2009   ساعت  هشت شام  روز چهار شنبه  مورخ  «  23.12.2009  » مکتب  سپورت  رزمی  « چمپین جیم  »  که  یک مکتب  سپورت رزمی  «[…]

مسابقات فوتبال سال 2008 بين ملت های اروپايی

    مسابقات فوتبال سال 2008 بين ملت های اروپايی   درين مسابقات 2008 بين ملت های اروپايی که کشورهای سويس و اتریش از روز شنبه هفتم جون 2008 الی روز یکشنبه بيست ونهم جون 2008 برای مدت 23 روز میزبان آن خواهند بود، 16 تیم برتر اروپا اشتراک نموده اند.   ديروز يکشنبه تاريخ[…]

بلندترين بازی کن

بلندترين بازی کن باسکت بال درجهان: مصدر: سايت عربی زبان مدونة رشيد ترجمه: سليمان شاه صوفی زاده George Kenny بلندترين بازی کن باسکت بال درجهان بوده، که قد آن 2.31 متر ووزن آن 162 کيلوگرام ميباشد. اين بلند ترين بازی کن يکی از بازی کنان تيم شمال کارولينا بوده ودرچيکاگوی امريکا سکونت دارد. به گفتۀ[…]