انستیتوت مطالعات استراتیژیک وسیله دست دشمنان اسلام وسکولریزم

انستیتوت مطالعات استراتیژیک وسیله دست دشمنان اسلام وسکولریزم

نوشته: استاد عبدالتواب تايب

دشمنان اسلام اعم از صلیبی ها، صیهونیستیها، ماتریالیست ها و همه یی آنها ئبکه در جهت نابودی اسلام و مسلمانان، در برابر این امت با همه امکانات مدرن و ساز و برگ های نظاهی که در اختیار دارند به میدان آمده اما طعم تلخ شکست فضیحت بار را در جنگ های بسیار نا برابر از مسلمانان تهی دست چشیده اند، پس از تحقیق های همه جانبه دلیل برتری و پیروزی های مکررمسلمانان را در جنگ ها و غزوات متعدد، باور خلل ناپذیرآنها به دین ، اعتماد و توکل شان به الله ج و تمسک محکم به ارشادات اسلامی دانسته اند، در حقیقت منشا همه این پیروزی ها و افتخارات ثقافت و فرهنگ اسلامی را دریافته اند، به همین ملحوظ انهدام این سنگر تسخیر ناپذیر را در راس برنامه های خود قرار داده اند. بیاد داریم وقتی صلیبی ها در چوکات ناتو به کشور ما هجوم نظامی آورده وغلامان خود را براریکه قدرت دیسانت کردند، متصل آن کیبل های ماهواره را در حالی وارد کشور ما کردند که شهر کابل برق نداشته و غرق در تاریکی وظلمت بود، و این نخستین حمله فراگیر فرهنگی پس از اشغال کشور در داخل خانه های ما بود.

عرضه بيش ازحد دی وی دی پلیر ها و سی دی پلیر ها با قیمت های بسیار نازل، پخش و نشر، فیلم های مبتذل از طریق سی دی ها ودی وی دی ها، تلویزیون هاییکه به همین منظور تاسیس شد، توزیع رایگان رادیو ها ى مجهز با دستگاه چارج ، و پخش موسیقی و برنامه های مخالف دین و فرهنگ، وارد کردن گوگل، یوتوپ…. به خانه های ما و زمینه سازی استفاده نا درست آن در میان جوانان، گماشتن مزدورانی بنام نهاد های مدنی به منظور از بین بردن مقدسات و نوامیس وارزش هاى دينى (تابو شکنی) و اکنون جسارت حمله صریح به نصاب تعلیمی فرزندان ما و دشمنی آشکارا با با ثقافت ، آیدا و فرهنگ اسلامی ، همه جزء برنامه های طراحی شده یی هستند که استعمار بخاطر از بین بردن دین ، فرهنگ و هویت اسلامی و مقدسات ما در دست اجراء گذاشته و قدم به قدم و به شکل تدریجی با کنترول نبض این ملت به پیش میبرد وزمینه را برای سلطه دایمی فکری وسیاسی خود بر آينده وآيند گان اين ملت مومن مساعد میسازد. سکوت ملت باعث نابودی دین ، آیین و همه ارزشهای دینی و استقلال ملی ما خواهد شد.

علمای کرام، متنفذین و روسنفکران مسلمان و مسلمانان مسئولیت شناس! بخاطر رسالت اسلامی و بخاطر بقای اسلام در نسلهای آینده تان و بخاطر آزادی و عفت فرزندان ذکور و اناث آینده تان بر خیزید و جهت آگاهی و بسیج ملت در برابر این تهاجم فرهنگی حرکت کنید .منبر ها معتبرترین بلندگوهای اسلام است ، مردم ما به آن اعتماد دارند واز هدایات دین اطاعت میکنند.
از منبر ها مردم را صدا بزنید تا در برابر این دین ستیزانی که از چوکات نهاد الحادی یی بنام انستیتتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان که گزارشی را زیر عنوان ریشه یابی رادیکالیزم دینی در نصاب تعلیمی ترتیب ومنتشر کرده اند و در آن حتی نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم را در صفحه نخست کتب وعناوین فصل هامورد انتقاد قرار داده، اند ، به پاخاسته و این دسیسه خطرناک دشمنان دین را خنثی نمایند. واین پدیده های شومی را که زیر عنوان نهاد های مدنی ومطالعات استراتیژیک و…که دین اسلام راهدف فرار داده اند ازجامعه زدوده وبه زباله دان تاریخ بریزند، تا فردا در محضر الله جوابی برای گفتن داشته باشند مسولیت دینی خود را ادا نمایند.
درغیراینصورت خطر جدی بیدینی، بردگی فکری، اسارت سیاسی، بی ناموسی هدیه هایی خواهندبود که به فرزندان و آیندگان خود تقدیم می کنیم ،و سیاه رویی میدان حشر نیز در انتظار خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *