حزب حاکم و محافظه کار بریتانیا عضویت 14 تن از اعضاء اش را به دلیل اعتراض های تند و زننده بر مسلمانان به تعلیق در آورد.

حزب حاکم و محافظه کار بریتانیا عضویت 14 تن از اعضاء اش را به دلیل اعتراض های تند و زننده بر مسلمانان به تعلیق در آورد.

برگرفته شده از: شبکۀ جهانی عربی زبان الجزیره

ترجمۀ با تصرف: سلیمان شاه صوفی زاده

حزب حاکم و محافظه کار بریتانیا به ریاست نخست وزیر تریزا مای 14 عضو این حزب را به دلیل اعتراض های تند و زننده به مسلمانان در سایت ها و شبکه های اجتماعی متهم به نژاد پرستی و اسلاموفوبیا نموده و عضویت شان را به تعلیق در آورد.

روزنامه های اندپندنت و گاردین انگلستان درینمورد نوشته اند: نظریات تند این اشخاص در مورد پدیده یی به نام “اسلاموفوبیا” (اسلام هراسی) در شبکه های اجتماعی چون توییتر و فیس بوک پس از شکایت چهره های شناخته شدۀ مسلمان در انگلستان به مقامات دولتی کشف گردیده که بواسطۀ آن  آنها خواستار  اخراج مسلمانان از پست های عمومی، رهایی از همه مساجد گردیده  و بر وزیر داخلۀ این کشور آقای سجاد جاوید که مسلمان است نیز حملات لفظی نموده اند.

سخنگوی حزب  محافظه کار این کشور تصمیم بلافاصلۀ  به تعلیق انداختن عضویت این اعضاء را تا پایان نتیجه تحقیقات داخلی یک اقدام بجا و موثر خوانده است.

شورای مسلمانان بریتانیا که بزرگترین سازمان مسلمان درین کشور است، در سال گذشته چندین مرتبه از حزب محافظه کار خواست تا در مورد رویدادهای مربوط به ضد مسلمانان و خصومت اعضاء اش با اسلام و مسلمانان تحقیقاتی را آغاز نماید.

حالا بعد ازین رویداد های اخیر سخنگوی شوری مسلمانن برتانیا گفته است که : چنین نظرات نباید در حزب محافظه کار جای داشته باشد. وی  نیز تأکید نموده  که تحقیقات درینمورد باید کاملا مستقل باشد، زیرا درخواست های قبلی برای تحقیق درین موارد همیش با انکار مواجه گردیده است.

حزب محافظه کار انگلستان به ریاست نخست وزیر بریتانیا این تصمیم را در حالی می گیرد که درین اواخر متهم به تواطؤ و همنظری با فعالین اسلامو فوبیا (اسلام هراسی) گردیده است.

این اقدام و آغاز تحقیقات درینمورد پشتیبانی شدیدی از بخش های بزرگی از جامعه بریتانیا را با خود داشت که روزنامه ها و جراید مشهوری چون روزنامۀ “تایمز” و “اوبزرور” نیز این موضوع را سرخط اخبار شان قرار داده اند.

همچنان سیاستمداران ارشدی چون جرمی کوربین  رهبر حزب کارگر و بسیاری از سازمان های غیر دولتی از درخواست شورای اسلامی بریتانیا برای تحقیقات مستقل اعلان حمایت نموده اند.

گفته میشود که تعداد مسلمانان مقیم در بریتانیا به 4،1 میلیون نفر تخمین زده می شود که 6،3 درصد کل نفوس برتانیا را تشکیل می دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *