حکمتیار: ارگ نشینان نباید اشتباه داکتر نجیب را  تکرار نمایند

حکمتیار: ارگ نشینان نباید اشتباه داکتر نجیب را تکرار نمایند.

ادارۀ صدای افغان


وی در گردهمایی با شکوهی بمناسب خروج نیروهای اشغالگر شوروی فرمود: دقیقا وضعیت به همان ترتیبی است که در اثناء خروج نیروهای شوروی افغانستان در آن قرار داشت. در آن مرحله هم ارگ نشینان تاکید و اسرار داشتند و از مسکو و گورباچوف میخواستند که نیروهای خود را از افغانستان خارج نکنند و متاسفانه امروز هم.

امیدواریم اشتباه رفقای نجیب را یکبار دیگر تکرار نکنند…
ادامه را در ویدیو ببینید:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *