سخنان جرأتمندانه و حماسی جناب رجب طیب اردوگان در کنفرانس اسلامی مالیزیا

سخنان جرأتمندانه و حماسی جناب رجب طیب اردوگان در کنفرانس اسلامی مالیزیا

ادارۀ صدای افغان

اردوگان: ما میگوییم که دنیا به ساختار جدیدی مبتنی بر عدالت و حقانیت نیاز دارد. عمر سیستمی که توسط برندگان جنگ جهانی دوم برای حمایت از منافع خود شان تأسیس شده بود به پایان رسیده است. نمیتوان سرنوشت 1.7 ملیارد جمعیت جهان اسلام را به انصاف پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت واگذار نمود.

برای شنیدن صحبت کامل جناب اردوگان لطفا بر ویدیوی ذیل کلیک کنید:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *