سلسله مطالب ارزشمند و پرمحتوای انجنیر محمد نذیر تنویر

سلسله مطالب ارزشمند و پرمحتوای انجنیر محمد نذیر تنویر

انجنیر محمد نذیر تنویر

خواننده گان و علاقمندان گرامی صدای افغان! چون مطالب ارزشمند و پرمحتوای انجنیر صاحب محمد نذیر تنویر بطور متواتر و سلسله وار بما میرسند بناء خواستیم بخاطر سهولت دریافت و مطالعه عزیزان همه را در یک صفحه قرار دهیم تا با کلیک کردن بر لینک هر مضمون مستقیما آنرا بدسترس بیننده گان قرار دهیم و بدین ترتیب مسؤلیت ایمانی خویش را در نشر پیامهای دلسوزانه و مخلصانۀ برادر مجاهد ما اداء کرده باشیم. ادارۀ صدای افغان

1- جنگ بر علیه تروریزم!

http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

2- شکار صلح!

www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf

3- دستآورد دو تجاوز!

www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf

4- چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟

http://www.2afghan.nl/20191007-4USinvasion.pdf

5- از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی!
http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf

6- 72 روز وحشت!
http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf

7- آغاز زوال «تک قدرت جهان»!
http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf

8- تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم در سیزدهمین سال تجاوز!
http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf

9- حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتلاف شمال»!
http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf

10- مکثی بر 72 روز وحشت!
http://www.2afghan.nl/20191007-10USinvasion.pdf

11- کابل می گریست!
http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf

12- سروده ای «یکی» «دیگری»!
http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf

13- شش جدی، زایشگاه ای وطن فروشان!
http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf

14- پیروزی که، قدرش را ندانستیم!
http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf

15- چهارمین فرار انگلیس!
http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf

16- مردی که در عدم حیات اش نیز، «معاندین اسلام» را به زانو درآورد!
http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf

17- در لابلای ادعای دوستم، مکثی بر سوانح زعیم امارت اسلامی!
http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf

18- توطئه ای 11 سپتامبر، و مقاومت مجاهدین راستین!

http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf

19- تجاوزی که «قاتلان بدون سرحد» را، زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت!

http://www.2afghan.nl/20191007-19USinvasion.pdf

20- کفار ملت واحد اند!

http://www.2afghan.nl/20191007-20USinvasion.pdf

21- از طمطراق تا توطئه!

http://www.2afghan.nl/20191007-21USinvasion.pdf

22- فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند!

http://www.2afghan.nl/20191007-22USinvasion.pdf

23- منافقین، آخرین امید متجاوزین!

http://www.2afghan.nl/20191007-23USinvasion.pdf

24- پیامی به نمایندگان امارت اسلامی در کنفرانس پگواش!

http://www.2afghan.nl/20191007-24USinvasion.pdf

25- پیروزی خون بر شمشیر!

http://www.2afghan.nl/20191007-25USinvasion.pdf

26- مردی که امارت را همچو سلف اش نگهداشت!

http://www.2afghan.nl/20191007-26USinvasion.pdf

27- یادی از بزرگ مرد سرزمین ما، یادی از ملامحمدعمرمجاهد!

http://www.2afghan.nl/20191007-27USinvasion.pdf

28- فتنه ای نو، از حنجره کهن!

http://www.2afghan.nl/20191007-28USinvasion.pdf

29- یادی از آمدن کبوتران!

http://www.2afghan.nl/20191007-29USinvasion.pdf

30- این است آچین!

http://www.2afghan.nl/20191007-30USinvasion.pdf

31- روز نحس با عشوه گری زیبا!

http://www.2afghan.nl/20191007-31USinvasion.pdf

32- علایم غروب امریکا!

http://www.2afghan.nl/20191007-32USinvasion.pdf

33- جنایات قصر سفید در افغانستان!

http://www.2afghan.nl/20191007-33USinvasion.pdf

تاریخ نشر ویدیو: 17 دیسامبر 2016
لینک این ویدیو در یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=CB3NGexs1v8

34- کارمل، چهره ای منفوری که «وطنفروشی» را رنگ «روشنفکری» داد!

http://www.2afghan.nl/20191007-34USinvasion.pdf

35- من «چارلی» نِه ام!

http://www.2afghan.nl/20191007-35USinvasion.pdf

36- مردی که به گمشده اش رسید!

http://www.2afghan.nl/20191007-36USinvasion.pdf

37- افغانستان در مسیری هیروشیما!

http://www.2afghan.nl/20191007-37USinvasion.pdf

38- معمای این هفته؟

http://www.2afghan.nl/20191007-38USinvasion.pdf

39- یادی از «منصور» در پرتوی عملیات منصوری!

http://www.2afghan.nl/20191007-39USinvasion.pdf

40- مکثی بر سخنان معاون سفیر سعودی در کابل!

http://www.2afghan.nl/20191007-40USinvasion.pdf

41- باید تاوان روزی را پرداخت، که قدرش را ندانستیم!

http://www.2afghan.nl/20191007-41USinvasion.pdf

42- اشکی بر شهدا!

http://www.2afghan.nl/20191007-42USinvasion.pdf

43- ورود ملیشه های امریکا به کابل!

http://www.2afghan.nl/20191007-43USinvasion.pdf

44- ماه گذشته بر قلب افغانستان 751 بمب اصابت نمود!

http://www.2afghan.nl/20191007-44USinvasion.pdf

45- ضمیر های مرده!

http://www.2afghan.nl/20191007-45USinvasion.pdf

46- آیا بخاطر دارید؟

http://www.2afghan.nl/20191007-46USinvasion.pdf

47- درد وجدان «غرغره» ست!

http://www.2afghan.nl/20191007-47USinvasion.pdf

48- چرا احساس «قیام های قبلی»، در «شهرنشینان فعلی» نیست؟

http://www.2afghan.nl/20191007-48USinvasion.pdf

49- اشکی بر طلاب!

http://www.2afghan.nl/20191007-49USinvasion.pdf

50- اجیر تا به اجیر!

http://www.2afghan.nl/20191007-50USinvasion.pdf

51- کجایی، ای «عمر»؟!

http://www.2afghan.nl/20191007-51USinvasion.pdf

52- آنچه دیگران را از قلعه انداخت، اسامه را به قلعه رساند!

http://www.2afghan.nl/20191007-52USinvasion.pdf

53- از «خودکش» و «بیگانه پرست»!

http://www.2afghan.nl/20191007-53USinvasion.pdf

54-

55- یادی از «مردان راستین»!

http://www.2afghan.nl/20191007-55USinvasion.pdf

56- برگشت «فاسق» به «آشیانۀ فسق»!

http://www.2afghan.nl/20191007-56USinvasion.pdf

57- یادی شهید گمنام که «اولین اشغالگر» را به جهنم فرستاد!

http://www.2afghan.nl/20191007-57USinvasion.pdf

58- یتیم کمونیزم در فرزندی صلیبی ها زننده تر گشت!(بخش اول)

http://www.2afghan.nl/20191007-58USinvasionP1.pdf

58- یتیم کمونیزم در فرزندی صلیبی ها زننده تر گشت!(بخش دوم)

http://www.2afghan.nl/20191007-58USinvasionP2.pdf

58- یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش سوم)

http://www.2afghan.nl/20191007-58USinvasionP3.pdf

59- گم شوید از کشور ما!

http://www.2afghan.nl/20191007-59USinvasion.pdf

60- حکومت ملیشه ئی!

http://www.2afghan.nl/20191007-60USinvasion.pdf

61- پس کجا خواهی رفت!؟

http://www.2afghan.nl/20191007-61USinvasion.pdf

62- خطه ای طاغوت شکن!

http://www.2afghan.nl/20191007-62USinvasion.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من!(بخش اول)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP1.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من!(بخش دوم)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP2.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من! (بخش سوم)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP3.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من!(بخش چهارم)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP4.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من!(بخش پنجم)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP5.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من! (بخش ششم)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP6.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من!(بخش هفتم)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP7.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من!(بخش هشتم)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP8.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من! (بخش نهم)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP9.pdf

63- تحفۀ تو، کفن من! (بخش دهم)

http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP10.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *