قاتلان مهسا باید محاکمه واعدام شوند تاکسی جرئت نکند مهسای را اختطاف کند

قاتلان مهسا باید محاکمه واعدام شوند تاکسی جرئت نکند مهسای را اختطاف کند

د. فضل الهادي وزین

إن شاء الله از نخستين کار های ما در حکومت آینده تطبیق حد حرابه يا فساد في الأرض بر آدم ربایان و اختطافچیان، راهگیران و قطاع الطرق خواهد بود تا کسی دیگر جرئت ارتکاب جنایاتی چون اختطاف، قطع طريق، قتل، برهم زدن امنیت و تخویف و ارعاب مردم را نداشته باشد و ما شاهد اختطاف اطفال معصومی چون شهیده  «مهسا» نباشیم.

همچنان افراد بی کفایت و مفسدی که توان تأمین امنیت مردم را نداشته باشند، در دستگاه های امنیتی کشور جای نخواهند داشت.

تطبیق قانون با برگزاری محاکمه عادلانه و إجراءات قانونی شفاف، سریع و بروقت از عوامل اساسی تأمین امنیت شهروندان است که از مهم ترین وظایف حکومت می باشد.

والله الموفق.

د. فضل الهادي وزین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *