مبارزه جدید سکولاریستها با اسلام در مورد تدریس مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه ها

مبارزه جدید سکولاریستها با اسلام در مورد تدریس مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه ها

الحاج محمد عزیز عزیزی

وقتی نوشته وزین دوکتور دروازی را مشاهده کردم ، خواستم تبصرۀ برآن بنگارم ،لیکن دفعتا از نوشتن تبصره منصرف شدم وبعوض تبصره بر نوشته استاد دروازی مطالبی را بشکل منظوم وشعر نوشتم وپیشکش علاقه مندان میکنم

**********************

اکنون بگوش میرسد آوای سکولار

از سازو یا نقاره وســُرنای سکولار

_____________________

راه علاج درد وطن را بیان نمـود:

با نسخـه های داکتر ودوای سکـولار

_____________________

عمران ملک نیست میسر زراه دین؟!

الا بدست حاکـم ومــولای سکــولار

_____________________

قرآن ودین وامرخدا بهر آخرت !

آنرا چکار به مردم دنیای سکولار

_____________________

خواهی شوی چو مردم یورپ پیشرو

شپو به سر نما ،توچو سرهای سکولار

_____________________

این چادری وروسری و پوشش زنان

دورش فگن چو دخترزیبای سکولار

_____________________

وقت تولـــد هـم که لباسی نبود ببر 

عیبش مکن به پوشش وکالای سکولار

_____________________

از اختلاف مسجـد ومیخانه دم مزن

می نوش از پیاله و صهبای سکولار

 _____________________

دانشکده که مرکز علم وهنر بود

باید شود بــه منهج والای سکولار؟!

_____________________

اسلام وفقه را ز پوهنتون ودرس آن

حذفش کنید بحکم وبه فتـوای سکولار ؟!

_____________________

این قصه را حریف شنید وچنین سرود

بر خام فکرکوچک و رسوای سکولار

_____________________

ای آنکه خـواب دیده ای ، از ملک بی خبر !

تعبیر میکنـــم همه خوابهـــــای سکـــولار

_____________________

این ملک مهد دانش وفرهنگ ودین بود

خلق نشنود هیوهو و غـــوغای سکولار

_____________________

بیـــدار شو ولحظۀ با فکر خود بسنج

بنگر ضرر بسی تو به سودای سکولار

_____________________

ای مــــدعی ! به محکمه عـدل وعقل ودین

باخت است دراین محاکمه دعوای سکولار

_____________________

ترس « عزیزی» اینکه شود روزاین گروه

مانند روز خلق وپرچم وشبهــــای سکولار

_____________________

پایان

م – ع – عزیزی

روز شنبه ساعت 18:08

برابر به : 2019-04-60

————————————————————————————————

این نوشته دوکتور دروازی محترم را برای خوانند گان عزیز باشتارک میگذارم

نوشته: دوکتور دروازی (1)

حقیقت این است که مصروف سازی بخشِ مهم سیاستِ حکومت های شیاد است منتها سؤال این است که کدام طیف بیشتر ابزار برای چنین شیادی میشوند؟ مخصوصا در چند سال اخیر همین حکومت بخشی از پالیسی های مهم خود را که قبل از کانفرانسِ بن برای ان طرح ریخته شده بود,توسط بلبله اندازی اعتقادی پیش برده است. کافیست یک چشمک زند و تعدادی غلمان وار, کمر خدمت بر بندند وگویند”مرا کار فرما که خدمت کنم”.

مثلاً در ارتباط به همین مضمونِ ثقافت اسلامی گویم که هر ازچندی متهم میشود وبه بهانهء نقدِ آن,تیرِ هامان به سوی خدای موسی پرتاب میگردد.

ثقافتِ اسلامی لابد فشرده های از موضوعاتِ عقیدهء اسلامی را داشته باشد حالا کدام بخشِ آن حذف شود؟مثلا بهشت وجهنم؟ پس این همه آیات قرآن متعلق بعث ونشور را چه میکنید؟ مثلاً لزوم شریعت؟ پس این همه آیاتِ احکام را چه میکنید؟ مثلاً قباحتِ کفر وحسنِ اسلام؟ پس اینهمه واللذین آمنوا والذین کفروا, را چه میکنید؟.مثلاً ممانعتی برای إشغال خطه های اسلامی نباشد وکلمهء استعمار بکار نرود واز این قبیل؟ این همه دلائل نقلی وعقلی لزوم استقلالیت و مصونیتِ خاک و دفع تجاوز را چه میکنید؟ ها یادم آمد انچه در مذمت ارتداد است حذف گردد؟ با موانع ناشی از ارتداد در مسائل خانواده مندرج قانون مدنی که حتی در زمان کمونستها تغییر نخورد,چه میکنید؟

ها اگر میگویید که همه حذف گردند اینکه معقول نیست به چنین مرحلهء رسیده باشید که دین یک ملت را به گروگان گیرید. جایگاه اجتماعی شما در کدام سرحد است تا چنین کنید؟ خانوادهء بشار الاسد با انهمه زبر دستی وپشتیبانی تاریخی فرانسه ادعای مسلمانی وحتی مذهب حنفی میکرد.

اگر بحث افراط باشد افراط خو همین است که با مردم واعتقاد مردم سرِ ستیز گرفته شود,افراط این است که به نفع اسلام ستیزی اختطاف تعلیم اموزش صورت گیرد,افراط خو این است که دربیست سال حکومت استعماری جوِ دو مرکب را توزیع کرده نتوانی.افراط خو اینست که اقلیت کوچک زمام امور اکثریت را در دست گیرند.

قانون اساسی افغانستان در حفظ مبانی اسلامی بلکه تطبیق احکام مطابق مذهب معین,صریح است افزون براینکه یک سلسله از آشوبهای که از ان گوشه تا گوشهء دیگر افغانستان مشهود است نتیجهء چنین زعم فاسد است که ملت ها عاجز اند یا غافل اند در حالیکه شاید چنین نباشد.

هی…بکجا چنین شتابان……یک کمی اینطرف سیل کن بچم. .

یقیناً اتحاد نظر شرط نیست ولی رعایت حق جامعه شرط است.نخبویتِ استعماری مرفوض است.حتی اگر سوءِ نیتی از چنین طرح در بین نباشد بازهم بیان واضح تشخیص نقاط ضرر که متفق علیه اند,لازم است تا تعبییر نادرست نگردد.

بعضی عزیزان بهتر است بدانند که, جزئیات در تشکیلِ کلیاتِ سیاسی نقشِ مهم دارند وزوال اجتماعی را برای احزاب یا اشخاصیکه غافل از چنین درک اند مرتب میسازد,همین است که حکومت های شیاد و نهادهای خطرناک برای تلافی زوالِ اجتماعی خود,مهامِ إبطالِ اعتقادی را برای دیگران که ضعیف الطبع اند میسپارند وخود احیاناً در معرضِ حامی اعتقادِ ملی قد مینمایانند.

به تعبیر مولوی:

وارهان مارا از این نفسِ پلید

کاردش تا استخوانِ ما رسید.

در بخش دیگر به دفع یک دو شبههء دیگر إن شاء الله لندکوتاه زیر همین عنوان.خواهم گفت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *