هولناک‌ ترین معضلاتِ امروزه‌ی امّتِ اسلامی

هولناک‌ ترین معضلاتِ امروزه‌ی امّتِ اسلامی

امام ابوالحسن_الندوی (رحمه‌الله)

ارسالی: استاد محمد کبیر قانع

هولناک‌ترین معضلاتِ امروزه‌ی امّتِ اسلامی -که حیاتش را به خطر انداخته و وی را بازیچه‌ی منافقین و فریبکاران قرار داده- این است که این امّت:

۱. عقل و شعورش را باخته؛
۲. با هر بانگِ دعوتی دچار [فریب و] فتنه می‌شود؛
۳. از هر موجِ نوخاسته‌ای عجولانه حمایت می‌کند؛
۴. در برابر هر چیره‌دستی، خاضع و گردن‌کج است؛
۵. در قبالِ تمام زشتی‌ها و منکرات سکوت می‌کند؛
۶. هر ستمی را تحمّل می‌نماید؛
۷. امورش را عاقلانه و در جایِ خود انجام نمی‌دهد؛
۸. دوست و دشمن، و دلسوز و فریبکار را از هم بازنمی‌شناسد؛
۹. از یک سوراخ، بارها گزیده می‌شود؛
۱۰. از حوادث درسِ تغییر و اصلاح نمی‌گیرد.

و همچنان رهبری و اِمارتش را به کسانی سپرده که انواع و اقسامِ ستم، حیله و خیانت را در حق وی روا دیده‌اند؛
همچنان به آنها اطمینان می‌کند و خسارت‌ها و نکبت‌هایی را که از سویِ آنها به او رسیده [و می‌رسد]، سریعاً به فراموشی می‌سپارد!

✍ امام ابوالحسن_الندوی (رحمه‌الله)
🔄 ترجمه: اقبال جهانگیری
📰 منبع: المجتمع| شماره‌ی ۴۴| سال ۱۹۷۱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *