مناظره تاریخی و جالب استاد خبیب سادات با آخوند الله یاری—عبدالله حقبین

 

مناظره تاریخی و جالب استاد خبیب سادات با آخوند الله یاری

 

ارسالی: عبدالله حقبین

 

برادران عزیز و دست اندر کاران سایت وزین صدای افغان!

سلامهای فراوان بنده را بپذیرید و امید است در پیشبرد امور فرهنگی و وظایف مقدس روشنگری و دعوت بسوی حق و حقیقت مؤفق و سر فراز باشید.

دیروزهنگام بازدید از صفحات انترنتی و جستجوی مطالبی از طریق گوگل تصادفاً چشمم بر مناظرۀ خیلی جالب و تاریخی استاد محترم سادات و آخوند رافضی الله یاری افتاد که قبلاً آنرا از طریق تلویزیون مشاهده نموده بودم و آرزو داشتم تا آن مناظرۀ تاریخی را روزی از طریق خود استاد محترم سادات و یا تلویزیون محترم صدای افغانستان بدست آورده و  بدسترس همگان خصوصاً رسانه ها قرار دهم.

اینک خوشبختانه  آنرا بدست آورده و لینک های ویدیوی کامل آن برنامۀ تلویزیونی را که به سیزده بخش تقسیم گردیده، و در آن بر موضاعات اختلافی چون جایگاه و مقام خلفای راشدین، جواز و یا حرمت صیغه، احترام و یا اهانت به اصحاب کرام و اهل بیت، تحریف و ترجمۀ نادرست آیات قرآن کریم ، تهمت به ام المؤمنین حضرت عایشه رض، لعن و تکفیر صحابه رض و … بحث صورت گرفته است، خدمت تان میفرستم تا آنرا برای روشن شدن اذهان عامه و قضاوت منصفانۀ  بیننده گان در سایت وزین تان نشر نمایید.

 

با احترام و سپاس فراوان از شما

 

برادر تان عبدالله حقبین

 

 

 

قسمت اول مناظره

 

قسمت دوم مناظره

 

قسمت سوم مناظره

 

قسمت چهارم مناظره

 

قسمت پنجم مناظره

 

قسمت ششم مناظره

 

قسمت هفتم مناظره

 

قسمت هشتم مناظره

 

قسمت نهم مناظره

 

قسمت دهم مناظره

 

قسمت یازدهم مناظره

 

قسمت دوازدهم مناظره

 

قسمت سیزدهم مناظره

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *