غزه در آتش غم ميسوزد

 

غزه در آتش غم ميسوزد

 

امروز چهاردهم جنوری 2009 در نوزدهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 1033 و تعداد مجروحين به بيشتر از 4850  نفر رسيد.

اينک برای اطلاعات بيشتر از احوال و اوضاع ملت مظلوم وبی کس فلسطين بويژه اهالی غزه و جنايت، ظلم ووحشت خونخواران اسرائيلی به تصاوير ذيل توجه نماييد:

 

لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.

 

 

 


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *