جورِ جنتری — نورالله وثوق

 

جورِ جنتری

 

 

 

نورالله وثوق

گفتی چرابه کوچه ی ما شوق وشورنیست؟
در  بامِ خانه  ی  خبری از غرورنیست!!
گفتی هوای هلهله ها  را    چه کرده ایم؟
گفتی بساطِ  سیل وصفا  ازچه جورنیست؟
گفتی   چگونه      خاطرِه های  نشاط را
اینجا   مجالِ   جلوه ی موجِ ظهور نیست؟
گفتی که     ازمسیر  خطوطِ   خرامِ   ما
بر  راکبانِ   فتنه      جواز عبور  نیست
پرسیده ای    زمن   زچه عاشق نمی شوم
این کارها زحضرتِ دل گرچه دورنیست!!
…………………….
راضی  به   زحمتِ   دلِ بی صاحبم  نیم
عاشق شدن   برادرِ جانی به زورنیست!!
 جشنِ جلوسِ جهل  وتجلِّی   ظلمت است!!
اینجا  دگر نشانه ی از  بو یِ نورنیست!!
از جورِ  جنتریِ   جنایت  سخن چه سود
جا یِ  جدالِ   مجمعِ   غور ومرورنیست
 بیچاره   آنکه  مجری  جرمی  نمی شود
 درمانده   آنکه  طالبِ   تیرِ ترور نیست
ای ناشرِ شرافت    و  ای  مشعرِ شعور
گاهی شعوردرنظرت بی شعورنیست؟؟؟
……………….
نورالله وثوق
۳۰۱۱-۱۳۸۸
http://norollahwosuq.blogfa.com/

  پانوشت
جنتری:گاهنامه ، تقویم

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *