آیاهنربرای هنر،هم هنر بود ؟ — محمد عزیز عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

آیاهنربرای هنر،هم هنر بود ؟

 

 

محمد عزیز ( عزیزی)

2010-07-28

 

هر گفته ای که از دل ِ پاکی بَــدَ ربود

بر قــلب هـــــای روشن مردم اثر بود

 

آنکس که گفته ا ش به عمل همنـــوا َنبُود

کی بر قلــوب خلـــق زمین کارگـــــربود  ؟

 

آن را که دین وعقل وشرافت همــــی بـُوَد

یـاور به کـار خیر ومخــــالف به شر بود

 

آیا توان شمرد کسی را بشــر کـــه او

گر بی غم است ازغمی کو بردگر بود؟

 

بر کشوریکه لانــۀ اغیـــار شد  در آن

مردم زشّرو فتنــه ای شـــان دربدر بود

 

هر کس کـه بارا َمر، اجانب کشـــد بدوش

همچون ستوربی اراده ویا بد گـُهـــر بود

 

تاچند وصف زلف و و خال لب وحسن ماه رخ

صــد ها هزار بیت وغــــزل ســـر به سر بود ؟

 

تا چند بر شراب وساقی  ومیخانه  وطرب

بر  نوش ورقص ومستی وشهوت نظر بود؟

 

تا کی زتیـغ ابرو ومـــــژگان تیر تیز

حرف از خمار ومستی چشمان سر بود؟

 

تا چند  خیال مستی ودیوانگی وعشق

دیوان هاازین  فسانه پُر وآن خبر بود ؟

 

تا کی ز فکر وهوش وتعقل  بــدور بود

با نام اینکه  عقــل وخـرد درد سر بود ؟

تا کی به آستـــان  صنم این تن شریف

شرمنده رخ ، خمیده قد ، افگنده ســربود؟

 

دربندگی به غیر،  واطــــــاعت به اجنبی

احــــوال و سر نوشت  تو از بد بتر بود !

 

تا  کی  طریق زاهد وصوفی و شیخ وپیر

اندر حصــــار  سبــحه وبند  ســــحربود ؟

 

تا کی زاجتماع و مسئــلـه ای خیر وشّرآن

شد بی غرض بر اینکه سیاست شرر بود؟

 

ای با هنر پیــــام  هنر  را  هنــــر بدان !

کو از برای  خیـــــر وصـــلاح  بشر بود

 

آنرا هنر مَـدان که فلسفه اش برهنربنا است

یادر هـــــــوای شهوت ویا  سیم وزر بود!

 

بر دیدگان اهل دل و عقل وهوش ودین

هرکس  زبند غیر، رَهَــــــد نامــوَر بود

 

آزاده آن کسیست که در عرصۀ زمین

از بندگی به غیر خـُــدا ، او بَــدَر بود

 

بر ضد ظلم وجور وتجاوز به دیگران

سرباز نامدار سنـــگر وتیر وسپر بود

 

هر با هنر که در هنر ِاو، ُبوَد پیـــــام

در دل « عزیز»  بوده واو تاج سر بود

پـا یــــــان

———————————

محمد عزیز( عزیزی)  – لندن

روزچهار شنبه  ششم اسد 1389 هجری شمسی ساعت 13:30

برابر 28 جولای2010 میلادی

مطابق به 16 شعبان المعظم سال  هجری قمری1431

hmaazizi@yahoo.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *