قیام حضرت امام حسین رض — محمد عزیز عزیزی

 

قیام  حضرت امام حسین (رض) در روز عــا شورا ادامۀ  راه بندگان صالح خداوند در زمین بود

 

 


محمد عزیز (عزیزی )

2010-12-16

 

—————————————————————————————————-

    من درین منظومه آرزو ندارم تا مرثیه بسرایم  ویا روضه بخوانم  ، بلکه آنچه برای من و  هر مسلمان  در خور اندیشه است  که قیام در برابر نظامهای  شرک آلود جاهلی ، استبدادی ،  وغیر بر خواسته  از رای جمهور مسلمانان ،  نه تنها جایزاست ، بلکه یک امر  وواجب دینی است ،  واین  تنــهــا سیدنا حضرت امام حسین (  رض)  نبود ، که  چنین مردانه بمیدان مبارزه  شتافت بلکه در طول تاریخ حرکت  تمام انبیاء کرام علیهم السلام  وسایر  دنباله روان  حرکتهای توحیدی  وآزادی خواهانه   ، با چنین فلسفه وانگیزه ای صورت گرفته است ، تا حکم خداوند در زمین جاری  ومردم از شر اطاعت زورمدارانه واستکباری  پادشاهان ظالم  وستمگران تاریخ  رهائی یابند .

      اگر  در تاریخ انبیاء کرام وخاصتا پیامبران اولی العزم ، از حضرت  نوح (ع )  تا حضرت ابراهیم (ع) و بعد سیدنا موسی (ع  ) وعیسی ( ع ) ودر نهایت   حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وعلی آله واصحابه  واتباعه وسلم را  وهمچنین یاران واصحاب اورا  مورد مطالعه ونظر قرار بدهیم  ، همه ایشان بر این  اصل  توحیدی وقرآنی قیام شان استوار بودکه :

 «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّهٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ نحل/36 »            

« ما در هر امتی پیامبری را مبعوث کردیم تا   تا اینکه مردم خدارا بپرستند واز عبادت وبندگی طاغوت  اجتناب کنند »

    قیام حضرت ابراهیم وحضرت  موسی علیهماا لسلام در برابر نمرود  وفرعون  وسایر انبیاء را ما درتاریخ شاهد بودیم که فقط  به مستکبرین آن دوره گفته می شد که شما خدارا بپرستید  وحتی پادشاهی زمینی تانرا نیز میتوانید با خود داشته باشید .

   حرکت بزرگترین پرچمدار  رسالت حضرت خاتمی مرتبت  ( ص )هم بر همین منوال استوار بود،  وبه مردم   آنزمان  گفته می شد که :

« قولوا لا اله الا الله تفلحوا   » فقط به توحید  وپرستش خدای یگانه اعتراف کنید  تا رستگارشوید .

      وسفیران وجلو داران کاروان آزادی وعزت انسان ها  چه در ر زمان حیات وچه بعد از رحلت  سید بزرگوار ورسول اعظم (ص )  دز هر سرزمینی که وارد شدند  شعار شان همین بود  واداره  وحکومت مردم را بخود مردم واگذار کردند.

       اگر  قیام حضرت ابراهیم  وحضرت موسی  بنیان نظام طاغوتی   کفر وجهل واستکبار  نمرود وفر عون را با معجزات  بی مثال  خویش درهم کوبید ند ، ومردم را از شر  نظام  جاهلانه واستکباری  نجات دادند .

     قابل یاد آوری است که محرم الحرام وخاصتا روز عاشورا   درتاریخ  پیامبران علیهم السلام  بعنوان روز عزا وماتم نبوده بلکه روز  شادی   روز پیروزی حضرت موسی بر فرعون وفرعونیان هم بوده است وحتی طبق روایات دینی وتاریخی چه بسی حوادث بزرگ تاریخی  در تاریخ انبیـــاء کــــرام علیهم السلام  درماه محرم وحتی بروز عاشورا  اتفاق افتاده است .

     البته  تراژیدی ترین  روز درتاریخ مسلمانان  نیز در ماه  ماه محرم وخاصتا روز عاشورا اتفاق افتاده است وشهادت  سالار وسردار ازادگان حضرت اما حسی (رض) است درروز دهم محرم الحرام است. قیام سیدنا حضرت امام حسین (رض  )  نیز بر همین فلسفه استوار بود که باید  حکم خداوند در نظام اجتماعی اسلام  جاری بوده ونظام اسلامی از جور وظلم وانحراف   بدور باشد .وامام حسین هیچ گاهی ادعا نکرده است که برای منصب خلافت ویا امامت جنگیده باشد . وهم چنانکه  سیدنا حضرت امام حسن  ( رض ) وقتی با امیر معاویه قرارداد صلح را امضا کرد شرایطش همین بود که می باید درین نظام احکام  دین اسلام  وسنت جد آن حضرت رسول الله(ص)  تطبیق شود .

     چون شالوده نظام اسلامی را شورا ورای مسلمانان تشکیل میدهد ، وخلیفه وامام وپیشوا هم  جز تطبیق شریعت ، دیگر امتیاز استثنائی بر سایر مردم ندارد . وهر گاه  امام وپیشوا وخلیفه   وپادشاه ورئیس جمهور از اطاعت خدا ورسول خدا  وتعهدی که دربرابر امت  وجمهور مسلمانان بسته است تخطی کند، در آنصورت مسلمانان این صلاحیت را دارند تا اورا برطرف ساخته  وبا اوتصفیه حساب کنند .واگر برضا  کنار نرفت ، قیام در برابر  حکام منحرف ، و طاغوتی وضد منافع اسلام ومسلمین   جایز بوده  و باید با زور دورش  ساخت تا شیرازۀ مجتمع اسلامی بدست عناصر نا پاک گسیخته نشود

      من آرزو دارم تا ازقیام  وحرکت پیامبران  که اساس آنرا توحید  وخدا پرستی تشکیل داده وبرای آزادی انسانها   منهج وروش  نیکوئی را ترسیم کرده اند همه مسلمانان پیروی کرده ، ودین وشعایر دینی  وفلسفۀ قیام حضرت امام حسین (رض ) را با  اعمالیکه  مناقض اهداف  واعتقاد حضرت امام حسین ( رض) باشد  آلوده نسازند . ودر عوض با  اعمال تزکیه نفس ، پرهیزگاری ،  ودرس گــــــرفتن از حرکت  حضرت امام حسین (رض ) بتوانیم اندیشه ومکتب امام حسین را زنده نگهداریم  وبا تاسف باید اذعان داشت آنچه بنام عزاداری  بر امام حسین ( رض ) در بعضی کشورها رواج پیدا کرده  با اصول ومبانی اعتقادی اسلام وخط فکری امام حسین وسیرۀ همه ای انبیاء مخالف بوده  ومسایل وادراتی باسلام است تا خط فکری وفلسفۀ اصلی قیام حضرت امام حسین را خدشه دار سازند.

        در اخیر آرزو مدم تا همه مسلمانان  از قیام سیدنا امام حسین ( رض ) درس  قیام – مجاهدت – ایثار گری وشهامت وشهادت را آموخته ودر برابر  نظام های جاهلی   وضد بشری  بتوانند مردانه استقامت کرده   وبنای مدینۀ فاضلۀ اسلامی را در کشور های اسلامی بریزند . واز تعصب وتحجر  واعمال خرافی وضد شریعت اسلامی بپر هیزند .

بامید اتحاد ووحدت امت مسلمه  در جهان ودر س گرفتن حقیقی از فلسفۀ عاشورا .

آمین یارب العالمین

والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته

 

فلسفۀ قیام امام حسین (رض) سردار آزادگان

 

 

فضل  خدا بین به همه در جهــان

خاص  به انسـان  که ورا داد شان

 

از عدمش  هست نمود  بهر آنک

اشرف مخلـوق نماید  هــمــان

 

تاج کرامت چو به سر  اوگذاشت

سجده نمود جمله ملک درزمان

 

علـم زاسمـــاء ،  خدایش  بــداد

از مـَلـَکَـَش فرق نمود هم ، زجان

 

عقل وشعور وخرد واختیار

دادبراش تا که بدارد گـران

 

امر  نمــودش  که عبادت کنــد

خاص خدا را ، نه  کسی غیرآن

 

دشمن او خواند عزازیل ونفس

بر حذرش ساخت ز آن دشمنان

امر نمودش به اعمــال نیک

نهی ز هر فعل بد ش همچنان

 

راه مشخـص بنمـــود  بر همـه

هم بکتاب و ُرُسل وفکروجان

 

جنگ به طاغوت وفساد درزمین

بـود بر آن دعــــوت  پیغمبران

 

در همه اعصار چو خوب بنگری

جنگ  میان حق  باطــل روان

 

نوح چنین گشت مقابل  به شرک

عمر  زیادش بگذشت  آنــزمــان

 

عاقبت ا لامر خدایش نجــــات

داد، خودش را  وهمه اهل شان

 

بود بـــراهیم ابــوالانبیـــاء

گشت مقابل به نمرودیـــان

 

آتش نمرود  به جان خلیــل

کرد خدا بهر او یک گلستان

 

موسی عــمــران به همین راه او

جنگ  نمود با همه مستکبران

آنکه  او دعوای خدائی  نمود

بود  کــلان همه فر عونیــان

 

حضرت موسی  اوبفرمان حق

غرق نمودش همــه با پیروان

 

نعش فرعون نیل به بیرون فگند

تا کــه ُبَود  عــبرتی بردیگـــران

 

بیش ازین واقعه اندر زمین

ماه ُمحَــّرم بوده آنرا نشان

 

نیست محرم همه اش در عزا

ای چه بسی شادی  پیغمبران

 

لیـــک بتاریـــخ اگر بنگــری

بوده   یکی روز سیاه همچنان

 

سید وهم سرور وسردار دین

رهـــبر  آزاده ای  آزادگــان

 

بود  حـــسین ابن عـلی  وبطــول

هم او،جگر گوشۀ صاحبـقـــران

 

آنکه محمد (ص) او بجان دوست داشت

بـــــــوســه زدش صــــورت ودور لبــان

دید که بر مسند  حکم  رسول

تکیه زده ظالم   ونا کار دان

 

روی نه تنها که زبیعت بتافت

آمـده شد بهر نبــــرد بی امان

 

گرچه هواداری  کذب ودروغ

بود  ز اهل کوفه اش  بر زبان

 

عاقبت الامر بروز جهــاد

هفتاد ودوتن بشد جمع شان

 

غدر وخیانت و نفاق  همــه

فاش بشد آن ،که بود درنهان

 

خوب  بدانست حسین در عراق

آنچه خیانت بنمــــود کوفـیـان

 

لیک  ندید چارۀ جزجنگ او

با صف باطل ،او تا پای جان

 

چونکه حسین دید همان وضع را

روی نمــود بر طـــرف ِ آسمان

 

گفت خـدایا تو گواهی  به مــن

من بدهم بهر رضای تو جان

خم  نشوم جز به درت ای خدا

نه به یزید  یا همه  طاغوتیان

 

دشمن بد طین  وستمگر  نکرد

رحم به  آن سرورِ باغ جنــان

 

گشت حسین در رۀ حق  او شهید

تاکه بـُــَود زنـده  ره ورســـم آن

 

گر تویی پیرو به حسین شهید

راه وطریق ِ او  برو آنچنــان

 

راه حسین بود  همــان  راه حق

غیر از آن راه ، تو مردود دان

 

نیست  ره ورسم رسول ِ  ونبی

یا همه  اصحاب ودگر  رهروان

 

آنچه به دین نیست  نباید نمـود

بیند از آن دین  و دیانت زیان

 

بر سر وصورت زدنت  ناروا ست

مشت تو کوبنــــــده ، بر ِ دشمنــــان

 

خون مکن صورت وپشت ِ خودت

دشمن وشیطــان توکـــنی شادمـــــان

گر به شریعت تو نظــــر افگــنی

هست خلاف این بکتــــاب وبیان

 

را ه حسین  مکتب تو حیدی است

شرک وخرافات نبـود  در همـــان

 

هست حســـــین مظهــــر آزادگی

ضد  غلامی ، و. ستــم  در جهـان

 

گوش  نما این سخن  از حضرتش

گرتــو یئ در مکتب حسینیــــان

 

دین وجهــاد است اساس  حیات

غیر ازین را تو همــه مــرده دان

 

نیست حسین را رۀ  ذلت قبول

مکـــتب او  مشرب  آزادگـــان

 

بندگی بر غیر سر افکنــــد گیست

هست ترا قدرت وهم عـِـّز وشان

 

درس بیامــوز  زراه حسین

گر تویی  ازجملۀ آن صادقـان

 

دور بیــــــانداز خـــرافـــــآت را

آنچه مخالف  همه با عقل وجــان

راه حسین مکتب  اســلام ودین

مشرب ومشی همۀ ، ُمسلِمَان

 

در صف امت  تو بشو همــنــوا

امر رسول است بر ِ انس وجــان

 

هر که  زامت او جدا کــرد خــود

طعمـۀ گرکان  وسگان   بیگمــان

 

امت اســـلام  به قرآن چنگ

میزند ش زانکه  ورا ریسمان

 

بار خـــــدایا تــو عـنـــایت بکـن

لطف خودت بهــر همه مومنــان

 

تا همه امت  به تو روی  آورنـد

از خطــر دشمن خـــود در امــان

 

کن تو اجابت ز«عزیز» این دعــا

ای تو خـدای همــه  کون ومکان

 

پـــایـان

————————————–

 

محمد عزیز ( عزیزی)

روز پنجشنبه دهم  محرم الحرام (روز عاشورا) سال 1432 ه – ق

برابر به 25 قوس سال 1389 شمسی

ویا : 2010-12-16  میلادی

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *