زن — مختار علیمی

 

زن

 

به مناسبت هشتم مارچ روز بینالمللی زن

 


مختار علیمی

 

زن چــراغـی آروزی آدمـی       از تو باشد هست  وجودی آدمی

ای وجودت باعث مهر و وفا         جـا گـرفته در ضـمیری آدمی

عشق پاکی و صفا را مژدۀیی          منبع حــلم و حـیایی  آدمی

شیر پاکت مغز را صیقل دهد          عاملی تنویر و فکری آدمی

رونق و پیشرفت عمران جهان         شکل بنمودی بکاری آدمی

حرف اول از تو آموزد بشر           معـلمی زیبا کـلا مـی آدمی

نازولبخندی توسوی طفلکان           مـبـده یی رشد وبقای آدمی

وصف توبالا ترازحدس وگمان        مظهری اوصاف خوبی آدمی

زن به توگویم تویی درجامعه         نیمی از ساختار جسمی آدمی

 

مختار (علیمی)  تورکو فنلند

6.3.2011

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *