نژاد بزرگوار — نورالله وثوق

 


نژاد بزرگوار

 


نورالله وثوق


يك بغل عشق در كنار شماست
شب پايان انتظار شماست

هفت سين اميد را چيدید
گاه آ
غاز نوبهار شماست

سوز و ساز سرود سبز سحر
سنبل سوژۀ سه تا ر شماست

خانۀ سينه را تكان دادید
شادماني دل نثار شماست

از نژاد بزرگوار دلید
عشق از ريشه و تبار شماست

قامت سرفراز نوروزي
سايۀ موج رنگ و بار شماست
…..


نورالله وثوق
http://norollahwosuq.blogfa.com/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *