به استقبال از غزل ( قلم ) خواهر گرامی منیژه جان( سلیمی) — محمد عزیز عزیزی

 

قلم

 

منیژه «سلیمی»

——————————————

ای پدر دست من و دامن ارباب قلـــــــــــم

تاز ایشان به کف آرم در نایاب قلــــــــــــم

 

منزلم دور و دراز است خدایا کمکــــــــی

آن توانی که فراهم کنم اسباب قلــــــــــــــم

 

نقش بندم رقمی دردل پندار زمـــــــــــــــان

کاو حقیقت بنماید جو بی تاب قلـــــــــــــــم

 

حرفی خالی نسرایم به کهان و به مهــــــــان

آن کجا اینکه سرایم پی احباب قلـــــــــــــــم

 

ای بزرگان مبحر زچه آشفته شدیـــــــــــــد؟

پخش علم و ادب است ریشه و تهداب قلــــم

 

تا که خواندم همه آثاریکه در «جام» نمــود

این همه دُر نگری حاصل پُرتاب قلــــــــــم

  

من به شهکاری دست ادباء می بالــــــــــــم

این سلام از طرف من سوی شهیاب قلـــــم

 

فخر دارم به شما حوصله را کم نزنیـــــــــد

گهگاه حرفی که گوید دل خوناب قلـــــــــــم

 

خوشه چین ره خود را «بمعافید» زلطـــــف

که شده داخل گنجینۀ اصحاب قلــــــــــــــــم

———————————-

 

 

به استقبال از غزل ( قلم ) خواهر گرامی

منیژه جان( سلیمی)

 


محمد عزیز «عزیزی»

 2011-07-12

 

خواهرم آنچه نوشتی تو زگفــتـــار قلــم
ماهرانه تو بسفتی ، ُدر شهـــوار قلـــم

 

قـَسـَم ِ ذات خـــدا بر قلــم است دختر ِ من !
پـیش جاهــــل نبــُــَود ارزش ومقــــدار قلم

 

عقل ودانش ، نه به قد باشد وسن باشد وسال
ای بســــا آدم پیــــر است خطــــاکــــار قلـــم

 

دیده باشی که چســان گشته قلم خوار و ذلیل
چون فتـــاد است بـــدست ِ، بــد و بـــد کا رقــــــلم

 

خون پاک شهــدا مثل مرکب بــــه قلــم
گفتـــه آمـــد به حدیث ، از بر ِ
« سردار قلم» (*)

ای خــــدا دور بدار این قلم از چنگ کسی

کو بــُـَود خـــادع وشیاد و ریا کار قــلــم

 

یا الهی برهــــان این قلــــم از چنگ همه….

که بوند قاتل وهم رهــزن واشرار قلــم

 

افتخار است به من دخت وطن در همه جا
بــــشود ، مثل تو .در ملک جلو دار قــلم

 

همتتت باد بلند در سفــر علـــــم وادب
چون ترا هست سمنــدی خوب راهوار قلم

 

تاکه انشاء بنموداست «سلیمی » و «عزیز»

گشته ام ، همدم وهم یار و هوادار قـلـــم

 

پایان
————————————————–

یاد داشت هــا :

*- اشاره به حدیث شریف است که :
« مداد العلمــآءِکــدمــاء الشـــهــداء »

قلم علما (مرکب قلم علما ) مانند خونهای شهـــداء

روز سه شنبه ساعت چهار صبح بوقت لندن

21 سرطان سال 1390 هجری شمسی

برابر به : میلادی 2011-07- 12

مطابفق به:دهم شعبان المعظم سال 1432 هجری قمری

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *