به پیشواز پیروزی مسلمانان مصر و زوال فرعون زمان معاصر — محمد عزیزعزیزی

 

 

 

به پیشواز پیروزی مسلمانان مصر و زوال فرعون زمان معاصر

 

 

محمد عزیز(عزیزی)

2012-06-24

 

به مصــر و امت اسلام در جهان تبریک

شکست قدرت فرعون این زمــان تبریک

 

بهـــار جنبش امت فرا رسیـده کنــون
 اُ فول  فصل   شتا ویا خزان تبریک

 

به دانه ایکه بناء(1) در زمین مصربکاشت
  وحاصـلش به نگهبان   وبا غبان تبریک
  
حَسَن
(2)  بنای اُخُـّوت گذاشت  در رۀ حق
شهادتِ او درین   راه جــاودان تبریک

 

شهادت همــه مردان روز گار  داده اثر
 لوای فتح وظفر بین به آسمــان تبریک

زپشت آن همـــه شبهــا ی تلخ دیجـوری

طلـــوع مهـــر درخشان آسمـــان تبـریک

 

چنین عطیــۀ والا ی کا میـــابی حـــق

به مسلمین جهان پیر ویا جوان تبریک

 

شکوه امت اســـــــلام وکا میابی مصر

زوال شر بزرگ فتنـــۀ کــــلان تبریک

 

خــــدا « عزیز » بدار! امت محمد را

بهر زمان ومکان تا آخرالـــّزمان تبریک   

پایــان
___________________


محمد عزیز( عزیزی) ساعت 20:40

یکشنبه –  چهارم سرطان سال 1391 هجری شمسی
مطابق به : 26 رجب سال 1433 هجری قمری
برابر به : 2012-06-24 میلادی
hmaazizi@yahoo.co.uk

یاد داشت :
 (1) – بنـاء مراد از  امام شهید حسن البناء پایه گذار ورهبر اولیم جنبش اخوان المسلمین مصر بود که در دوران حکومت  ناصر بشهادت رسید.

(2)– حسن – مراد از امام حسن البناء شهید  است.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *