اشعارعرفا و ادبای فارسی زبان در مورد خلفای راشدین — محمد عزیز عزیزی

 

 

اشعارعرفا و ادبای فارسی زبان در مورد خلفای راشدین

 

محمد عزیز عزیزی

 

برادران وخواهران دینی ام !
                           سلام ورحمت الهی بر شما باد
بدینوسیله یک مجموعۀ قصار اشعار وسروده های که در ستایش وتقدیر از جایگاه معظم خلفای راشدین رضوا ن الله تعالی علیهم اجمعین که توسط عرفا وشعرای بلند مرتبه تاریخ اسلام وخاصتا تاریخ ماقبل صفویه در ایران وخراسان زمین قبلی سروده شده بود خدمت تان ارسال میدارم .تا خوب دانسته شود ، که بیش از 99:99 در صد عرفا وشعرا وادبای فارسی زبان همه منسوب به جامعه اهل سنت وجماعت بوده وهیچ کدام اندیشۀ رافضی گری وشیعه گری نداشتند .
وبعد از تا سیس حک
ومت صفویه که به زور استعمار طرز فکر واندیشه رافضی گری در ایران قوت گرفته وحاکم شد ، یک تعداد روضه خوانها وهجویه سراها ، اراجیفی را بنام نظم که حاکی از غلو وافراط در ستایش حضرت علی (رض) ویااهل بیت وهم چنین بد گوئی وسب ولعن به خلفای راشدین واصحاب پیغمبر (ص) بر زبان آورده اند که هیچ یک ازین روضه ها ودشنام نامه ها ارزش اسلامی ، عرفانی – ادبی – وحتی اخلاقی وتربیتی ندارد بلکه بیشتر برای ایجاد نفرت وبدبینی وافتراق مسلمانها وامت اسلامی سر داده شده است .

 

اینک برای ورد به اصل مطلب لطفا بر فایل PDF در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *