بمناسبت عید سعید قربان — محمد عزیز عزیزی

 

بمناسبت عید سعید قربان


محمد عزیز عزیزی

2012-10-24

 

خواهران وبرادران  گرامی!
 بعد از عرض سلام
حلول  ایام پر میمنت عید سعید اضحی را که نمونۀ ایثاروقربانی مسلمانان  و واطاعت  وفرمان برداری  از ذات رب العالمین است برای هریک تان  وکافه ملت مسلمان افغان وامت اسلامی تبریک وتهنیت عرض میکنم .وامید وارم تا خداوند  بزرگ گناهان مارا  عفو نماید  و حاجات دردمندان کشور ما را نیز  برآورده ساخته وصلح وثبات وامنیت   در کشور ما حاکم  شود.    

 

 

 

عید قربان

 

ما چشم براه که عید قربان آید

لبخند وخوشی سراغ مـــایان آید

چون چهرۀ اطفال وطن را دیدم

از دیدۀ من سرشک باران آید

عزیزی- ساعت 21:30

سه شنبه – 2012-10-23

 

عید قربان عید ایثار وفداکاری

 

این عید بنام عید قـربان باشد

قربانی وایثـــار مسلمــان باشد

هر کس کــــه بایتام ترحم بکنـــد

شایسـتۀ لطف پاک یزدان باشـد

عزیزی- ساعت 2220

سه شنبه – 2012-10-23

 

پوشاندن ایتام در ایام عید

 

در عید لباس نو به تن میـدارند

آنها که زر وپول وثمن میـدارند

ای صاحب سرمایه بایتام ببین

نه کفش وازار وپیرهن میـدارند

عزیزی- ساعت 22:00

سه شنبه – 2012-10-23

 

هدیه دادن به ایتام در ایام عید

 

آماده کسان برای این عید شـــوند

خنده بلب و به دید وباز دید شوند

ای آنکه به  طفلهای خود تحفه دهی

مگذار که یتیــم ملک نومید شــود

عزیزی- ساعت 21:45

23-10-2012

 

یتیمی، را زخود هر گز مــرانید
گل ِ لبــــخند بر رویش نشانیــــد
نوازش گر کند  کس هر یتیمی

او را در زمرۀ نیکان بدانیــــد

 

پایان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *