به ادیب فرهیخته وآموزگار موفق استاد فضل الحق فضل — محمد عزیز( عزیزی)

 

به ادیب فرهیخته  وآموزگار موفق
استاد فضل الحق فضل

 


محمد عزیز( عزیزی)

 

سلامی به آن شاعر هوشمند  
 بآن یار دانای بس ارجمند

  چه گویم زبانم رسانیست آن
  که گویم  سخن با همه چون وچند
  

همی گویمت ای یار درد آشنا

به اندیشه  هستی  تو  بالا بلند

 بمیدان شعر وسخن دائمــا
  برانی چه زیبا همیشه سمند

 همیشه بُـوَد توسنت پرشتاب  
مبادا  شود خسته اندر  کمند

تو قلب ودو دست ودوپای مرا    
  به تار محـــبت نمودی ببند

 بدنیا وعقبی  بخواهم ترا
 شوی کامگار وبسی سربلند

 

به جز «فضل» آن ذات رب الجلیل
«عزیزی» به دنیای دون دل مبند

 
پایان
 ———————————————

والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته

محمد عزیز( عزیزی)
سه شنبه 
ساعت1:15
25 جدی  سال 1391 هجری شمسی
 2013-02-12

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *