بمناسبت طلوع خورشید آفتاب محمدی(ص) ونزول وحی — محمد عزیز عزیزی

 

بمناسبت طلوع خورشید آفتاب محمدی(ص)  ونزول وحی

 

 


محمد عزیز عزیزی


حمد بیحد به خالق سبحان
کزعدم آفریده است، انسان

واحد ولا شریک له باشد
مالک وپادشاه هردوجهان

بعد صدهاهزاردرود وسلام
به  محمد رسول انس وجان

 آنکه رحمت به عالمین باشد
شد نبُــّوت بنام شـــان پایان

  دین اسلام را خــدا  بُگـــزِید
کرد منسوخ جملــــــۀ ادیان

 اصل توحید وعدل  راحاکم
او شکستاند جملـــۀ اوثان

 با تمدن بنا ی تازه نهـــاد
دور از هر شرارت وطغیان  
 
وبه هریک زچهار یار رسول
  هم هزاران  سلام بی پایان

اولین یار آن رسول کریم
هست بوبکرشاه صدیقــان

 گفت پیغمبرآنکه بعــد نبی
از خلایق او، بهترین انسان

یار دوم ،عمربه  پیغمــــبر
   فــارق کفـرباشد وایمـان

سوم آن کان دین وعلم وحیا
اوست عثمان جامــع القـرآن

چهارمین یار حضرت احمد
آن علی ،شــیرمردهرمیدان

 وَبه ازواج واهل بیت نبی 
  هم درود وسـلام بر ایشان

همه ازواج پاک طاهره اند
مــادرِ  جملــۀ مسلمـــانان

نور چشمان ماحسن وحسین
آن دو سردار پاک باغ جنان

 جز منـــافق وفــاسق وکافر
بد نگوید به هریک از ایشان

   آنچه  آورده ام  بنظم اینجا
بر حــدیث است وآیت قــرآن

بر محمد وآل واصحابـــش
 از «عزیزی» درود بی پایان

پایان   
————————————
دوازدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری
برابر به 24 دلو سال 1391 هجری شمسی
مطابق به : 2013-01-24 میلادی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *