به پاس گرامیداشت خون بیش از شصت هزار مسلمان سوری— محمد عزیز عزیزی

 

به پاس گرامیداشت خون بیش از شصت هزار مسلمان سوری

 

 

محمد عزیز عزیزی

 

برادران وخواهران عزیزم !
با عرض سلام

در ظرف یکسال گذشتۀ میلادی
  که انقلاب ملت  سوریه همراه با بهار عربی آغاز شده است  بیش از شصت هزار  مردم مسلمان سوریه ( اعم از زن ومرد وطفل وپیر وجوان) شهید شده اند  ومن این سروده را  خاص بپاس گرامیداشت خون پاک ملت مسلمان سوریه  نوشتم
امید است این تحفۀ ناچیز من بدر بار خداوند همراه دعای خیر من بملت سوریه مورد قبول حقتعالی قرار گیرد

والسلام

عزیزی

—————————————————————————————————————–

 

به پاس گرامیداشت خون بیش از شصت هزار مسلمان سوری
که در سال  2012توسط رژیم بشاراسد نُصَیری قتل عام شدند.

 

خداوندا ! چه دلتنگم
واز رنج وغم بیچارگان در سوریه
با خویش در جنگم

قلم را نیست یارای نوشتن

 زبارانیکه از آتش بفرق مردمان شام  می بارد

ندارد خامه ام  رنگی  که بنگارد

 دلم افسرده است  یارب
ندارم طاقت وقــدرت
   به جـُز این خامۀ بشکسته ، بی رنگم

همی خواهم  سرودم را بگوش این جهان خوانم

مگر افسوس صوت من …

نمی باشد بـُلند , همراه آهنـــگم

خدایا سخت دل تنگم

که سالی  سخت و خونباری  به اهل شام  بود هر روز

   وبیش از شصت هزار انسان  بیچاره

بدست کافران بعثی خونخوار جان دادند

هنوزم  آنچه می بینم بمُلکِ شام …
موجِ سیل خون جاری بُـَود هر روز
 
و مردم دسته دسته غرق دریای زخون باشند

 وخونخواران بعثی جملگی
    در عیش و مستی وجنون باشند

 

  ***************************

اسد ، بس هـــارتر گشته

 به قتل مردو،زن  خونخـــوارترگشته

زدست  حزب بعث و دستۀ کفتار آدم خوار
واز همکاری الحاد بی ایمان بد کردار
ویا خیل  سپاه جانی واشرار
  هنوز هم قتل عام  وخون وویرانیست
همه رنج وپریشانیست

به صدها طفل ومرد وزن  به دریای زخون   گلرنگ میباشند
ازین رو این زمان در هر کجا

مسلمانان  که از هر رنگ میباشند جمع

ویا آزادگان  وعاشقانِ حریت

ویا آنها که اهل  فکر ویا فرهنگ میباشند

 برای مردمان سوریه دلتنگ میباشند 

خدایا ! سخت دلتنگم

برای  جمله اطفالیکه

 پدر ، هم  مادر خود را  بخون غلتیده می دیدند

و بعدا هر کدام  با ضرب  تیر کفر جان دادند


*************************************

خداوندا !  دلم تنگ است 

برای  هر مهاجر در چنین سرما

که آمارش زملیون  بس بُــَود افزون

بدون سرپناه و خورد ونوش  وپوشش ودارو

به صد ها جان سپارند وبخاک مدفون شوند هر جا

  دریغا ! درجهان  هر صاحب   قدرت

و یا هم مردمانی  با همه ثروت

بر این روزسیاه مردمان سوریه  برچشم می بینند

تو گوئی کور مادر زاد میباشند
ازینرو بی تفاوت یا همه دلشاد میباشند
ولیکن هر مسلمانی
ویا هر کس که دارد روح ووجدانی
برای مردمان سوریه
 خونین جگر بینی
 وقلب ِ تنگ تر بینی
وچشم شان همه از اشک تر بینی

پایان

*************************************

چهار شنبه – ساعت 18:10
بیستم جدی سال 1391 هجری شمسی

 میلادی09-01-2013

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *