شعرا از نظر قرآن— محمد عزیز عزیزی

 

شعرا از نظر قرآن

 

 

محمد عزیز عزیزی

 

شعر بـاشــد کلام بس مـوزون

با سجع وقافیه  چنان هم گــون

 

قالب ومـُحتـوای آن زیبـا است

مستمع را کند به خود مفتـون

 

شعر آئینــه است صــــاف وذلال

هر چه بیند نشان دهد به عیون

 

از خــــرافات وجهـــل ویا اوهــام

دور باشـــد ز فکــر پست وجبون

 

حیـــف بر آن کسیکـه دُرّ ادب

گر نثار می کنــد به پای زبون

 

شعـــر باشد ســــلاح برنده
دور بادا زدست هر مجنون

 

شاعـــر دین مدار و وارستــه

شعر آن بر اصول حق مقرون

 

ای چـــنین شاعـــران  آزاده

گامیاب اند اندرین آزمون

رهـــــروان های وادی ظلمـت

گمرهان سفـــر به هر هامــون

حکم قرآن بر این گروه  اینست

"شُعَــرا یتبعهــــم الغاوون"***

 

پا یان

عزیزی – شنبه ساعت 17:45

22-12-201

—————————————————————————————————————–

 

*** « وَالشُّعَرَآءُ یتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ‌تر أَنَّهُمْ فِى كُلِ وَادٍ یهِیمُونَ * وَ أَنَّهُمْ یقُولُونَ مَا لَا یفْعَلُونَ * إِلَّا الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَ ذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِیرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَ سَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنقَلَبٍ ینقَلِبُونَ»؛ (سورۀ شعرا آیه های 224-227 «شاعران كسانى هستند كه گمراهان از آنان پیروى مى كنند. آیا نمى بینى آنها در هر وادى سرگردانند؟ و سخنانى مى گویند كه [به آنها] عمل نمى كنند؟ مگر كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام مى دهند و خدا را بسیار یاد مى كنند و به هنگامى كه مورد ستم واقع مى شوند، به دفاع از خویشتن(و مؤمنان ) برمى خیزند. (و از شعر در این راه كمك مى گیرند.) آنها كه ستم كردند، به زودى مى دانند كه بازگشتشان به كجا است»!
پایان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *