رهنمود چر چیل برای استعمار کشوهــا— محمد عزیز عزیزی

 

رهنمود چر چیل برای استعمار کشوهــا

 


محمد عزیز عزیزی

 

گفت: «چرچیل» ، پیر استعمـــار

نکتــــۀ بس مهــم را گــــوش دار !

 

بهــــر اشغــــال هــــر وطــــن لازم

دو گـــروه لازم است در این کـــــار

 

«کتلـــۀ کــوچکــی ، ولی خـائــن»

«اکثریت ســــادۀ چــو حمــــار»

 

گر چه تلخ است گفته وسخنش

صادقــانه نـــمــود این گفتــار

 

حــرف حق را زهــرکسی بشنــو

گر چــه بــاشد ز دشمــنِ مـَــکــّار

 

حُـّریت را حصول نتـوان کرد
ازخــَـّریت و یـا خیــــــانتـــکار

ملت و مملکت شـــود آزاد
از رۀ علم وکــار وهم پیکـــار

 

تـوده ها گر شوند ، همه آگاه

بشــناسـنـد خـــائـن وبد کــار

 

بعد ازآن جملگــی بپـــا خـــیزند

دور ســازنـــد خائن و اشــــرار

 

بعــــد آزادیِ وطــن هـــر جــا

سبـزگـردد وطن چو فصل بهـار

 

آرزو میکنـــیم ز حضـرت حــق

در دعــاهـــا همــــه به لیـل ونهـار

 

از اســـارت رهـــا شود هرمُــلک
از نظامهــای کـــُفـر ویا جـــبــــار

 

پــَرچــَمِ حــُـــّریت به هــر کشور

ای خدا یا ! به اهـــتــــــزاز بـــدار

 

ای «عزیزی»! تو در عمل می کوش

چـــون عمـــل بهتـــر است از گفتــار

 

پایان

—————–——————-

ساعت 14:30

پنجشنبه دهم حوت سال 1391 هجری شمسی

مطابق به : هژدهم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری

برابر به : 2013-02-28 میلادی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *