تقدیم به استاد ارجمند جناب فضل الحق “فضل” — محمد عزیز عزیزی

 

تقدیم به استاد ارجمند جناب  فضل الحق "فضل"

 


محمد عزیز عزیزی

 

سلام گـــرم بر استاد فضـــل باد همـــیش

امیدوار قبول است ،از جناب شان درویش

کسیکــــه مرتبتِ « فضل» آن بسی باشـد

محبتش  به «عزیزان» همیشه بیش از پیش

بدین شکسته قلم   مـن نوشته نتوانم

وگفته های زیادم ز قلب زار و پریش

تو خود شریک غمِ دین ومردمِ وطنی

به مردمِ وطن ما، تو مثل قوم وخـویش

زخـامه ات همه جا شهــد وانگبین ریزد

تو نوش عرضه کنی برهمه ، بدونِ نیش

تو استـــاد ادب باشی  وهنـــر دانـــی

به دین  وملک  وخلایق همیشه خیراندیش

مقام «فضل» « عزیز» است نزد اهل هنر
 چرا که نقــــد کند فکر وفعل  هر بدکــیش

به «فضــل» خالق عالم امید ، دار« عزیز»

بدان ! که رحمت حق از غضب بُــَود بس بیش
پایان

والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته
————————–

برادرتان : ( عزیزی)
روز پنجشنبه  ساعت 15:15-

27-12-2012

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *