جایگاه زن از نظرخلقت دراسلام — محمد عزیز عزیزی

 

 

جایگاه زن از نظرخلقت دراسلام

 

وَعَاشِـــــرُوهُنَّ بِالمَعـــــــرُوفِ – سورۀ نســـاء آیة- 19   
و با زنان بہ خوبی و بہ طور شايستہ (در گفتار و در كردار) معاشرت كنيد.

)وَإِنَّ لزَوْجِكَ علَيْـــــكَ حَقًّـــــــا)  متفق علیه
همانا همسر شما بر شمـــــا حق دارد

 


محمد عزیز عزیزی


زن که تا چشمِ بر این خطۀ عالم بگشود
 با دل آرائی ، دل از حضرت آدم بربود

 

آدم از رنــج تجرُّد که بر او سخــت گــذشت
    در کنارش چوحوا دید ،نمود گفت وشنود

گفت : کیستی؟ تو درین عالم تنهائی من
ساعتی قبل کسی در بَرِ من هیــچ نبـــود

گفت تشویش مکن همســـر زیبــای تو ام
خلـق کردست مـرا از تنت آن ذاتِ ودود

رشته های بدنم جمله زجـنسِ تن تســت
خالقـم بافت تنــم را زهمان تار وز پـُـود


من لبـاس تنِ تو بوده وتو پـوشش من
من  ترا زینتم و،تو به تنم اصل وجود

اندرین پردۀ عالـــم من وتو خلق شــدیم
 همچو زیر وبم  یک نغمه وآهنگ وسرود

تو  مرا یاور وهم محرم  وهمراز شدی
من  ترا  زینت دنیا شده تا د ار خـلـود


  بهـر شکــرانۀ الطاف خــداوند کریم
 سر بسائیم به درش از برِتسبیح وسجود
 

همـه ابنــــای بشـــر زادۀ آدم وحــوا
  بین انسان همه  انواع تفاوت بزدود

خالقِ هستی که بنیاد بشر،ریخت زخاک
جز به تقــوی اَحَدی را زدگر، او نفزود

 

زن که از«عاطفه» ومهر ووفا خلق شده
  از گلستـــان جهان عطر  لطافت بربــُود

  بهتـــرین امت من گفت : پیــــامبر بزبان
 « آنکه با همسرخود خدمت  بیشتربنمود»
 

 قـــدر وعزت بزنان داد پیـــامبر بجهان  

 ای(عزیزی)به جنابش همه صلواة ودرود

پایان
————————–
————————-

محمدعزیز(عزیزی)- ساعت 11:55

روز جمعه – 18 حوت سال 1391 هجری شمسی
مطابق به 26 ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری

هشتم مارچ سال –  میلادی 2013

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *