به استقبال بهـــار سال 1392 — محمد عزیز عزیزی

 

 

به استقبال بهـــار سال 1392

 


محمد عزیز عزیزی


وه ! چه  بس زیبا  تبسم  بر دهن دارد بهار
پیــک شادی را برای مرد وزن  دارد بهـــار

ای که در خواب زمستانی ، هله  بیدار شو!
با دَرای  دلکش ، آهنگِ زدن دارد بهــــار

هر کجا  با خرمی در  مقدم  اهل  زمین
دسته دسته باغ گل اندر دمـن دارد بهـــار

 باغهای لاله و نرگس و ســوسن  هر کجا
  سنبل ونسرین  ومرسل ، یاسمن دارد بهار

 عطرآگین میشود هر سو فضای باغ وراغ
 بـــس درختـــان ِ گلاب ونسترن دارد بهـــار
 
 نوعروس  دهر را خالق بـُـَود مشاطه اش
 دل ربایئ را نگـر آنچه  به  تن دارد بهـــار

مرحبا  خیاط عالم را چه زیبا  جامه دوخت
از حریر ســـبزه وگل ، پیـــرهن دارد بهــــار

 چشمها را خیره سازد زیورآلاتِی که آن
 در گلو و سینه وچاک یخن دارد بهـــار

   بس لطافت ، صافی  وبوئی چوعطردلکشی
درتن زیبـــای  خود این گل بـــدن دارد بهـــار

 جلــوه های از جمـــال  صنعت  پروردگــار
 هر طرف در دشت وصحرا ودمن دارد بهار

 در زمین بارِ دگر از کلک آن  نقاش  دهــر
 موج های از هنــر درهر  چمن  دارد بهـــار 
 
 در سرود بلبلان  و نغمۀ  صوتِ هــزار
  ذکر واورادِ لب ِ  ویس قرن دارد بهار

 گوش دل را همنوا می کن  بآهنگِ  سروش
چون نوازشها  بقلب وروح وتن دارد بهـــار

سال نو آمد  توهم  نوساز پیمان با خـــدا
 فرصتِ دیگر بتو از ذوالمنن دارد بهـــار

سالی از غفلت ز عمرِ ما گذشت ای وای را  
غصه ها در دل ازآن سال  کهن دارد بهار

  نوبهاران  بر همه تبریک بادا ای « عزیز»!
 از خــدا خـواهم بکشور تن بتن دارد بهـــار

 
پــایان
—————————————-
محمد عزیز( عزیزی)

روزسه شنبه  29 حوت  سال 1391 هجری شمسی
مطابق به : هفتم جمادی الاول سال 1434 هجری قمری
برابر به : 2013-03-19 میلادی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *