دعای شفای عاجل برای چشمان استاد فضل غوری — محمد عزیزعزیزی

 

 

دعای شفای عاجل برای چشمان  استاد فضل غوری


سرودۀ محمد عزیز( عزیزی) 

 یا الهی  ! لطف خود برغور دار
دیــدگان «
فضـل» مـا پر نور دار

 هر مریضی را زجان «فضل حق»
 خود شفا می بخش  وآنرا  دور دار

 شــاعر و   آموز گار  پر توان
نسل میهن را از آن معمـــور دار

  مرد دین علم و اخــــلاق وادب 
  در تمام صحنه هــا منصور دار

ای خــــدا ! پاداش  این استــــاد را  
  دائما از لطف  خود ماجـــور دار
 
    یا الهی  از حضور گــرم شان
 محفــــل مارا همه  پر شـــور دار

دشمنـــان دین اســــــلام ووطن
چشم شان در هر لباسی کـــوردار

هر که با  این  ملت ستیزد ای خدا!
خود به قهـــــاریتت مقهــور  دار    

این  دعا بر در گهت دارد « عزیز»
  ای خدا مقبول  وهم   منظـــور  دار

پایان
——————————-

محمد عزیز( عزیزی)  ساعت 08:30
سه شنبه  هفدهم ثور  سال1392 هجری شمسی
مطابق به : بیست وهفتم جمادی الثانی سال 1434 هجری قمزی
برابر به : 2013-05-07 میلادی  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *