بمناسبت کودتای هفت ثور سال 1357 — الحاج محمد عزیز عزیزی

 

بمناسبت کودتای هفت ثور سال 1357

 


سرودۀ زیبای الحاج محمد عزیز عزیزی

 

 

کودتای هفت ثور سال 1357 هجری شمسی
از کــودتای ثور سخن هست بیشمــار
کی میتوان بگفت یک از جمله صد هزار
کار نامه های زشت و پلیدش بیک کلام
روز سپیــد ملـت ما کــرد شــام تــــار
عزیزی- ساعت 07:26
27-04-2014

کودتا یا انقلاب ثور؟
با نام انقـــــــلاب گروهـــی ز رهـــزنان
یک مشت بی هویت وبی نام وبی نشان
در هفت ثور ، دست به یک کـــــودتا زدند
کردند جوی خــون بسی هر طرف روان
عزیزی- ساعت 07:40
27-04-2014

فاجعـــۀ خونبار هفت ثور 1357
آغاز شام تیرۀ خونبـار، هفــت ثـور
بر مملکت زمــردم بد کار هفت ثـور
ریختند خونهای زیادی به هـر طرف
آن گرکهای وحشی وکفتارهفت ثـور
عزیزی- ساعت 02:06
شنبه 2012-04-28

رهبر خلاق هفت ثور
ثوری که جز شیـــار وطن او هنـــر نداشت
عقل وخرد وفکر وشعوری به سر نـــداشت
با این صفـــات رهــــبر خــــلاق حزب شـــد
چـــون حزب ، ثور بهــــتری از او دگر نداشت
عزیزی- ساعت 18:20
2012-04-28

کودتای ثور وبیخدایان وحشی
آن کــودتا که کشور مــارا خــراب کرد
در هفت ثور ،چشم خلایق پر آب کرد
زان آتشیکه خلقـــی مزدور بر فروخت
با دست خـویش ملت مـارا کبــاب کرد
عزیزی- ساعت 02:30
شنبه – 2012-04-18


دفتر ودیوان جنایات کودتای ثور سال 1357
از هفت ثور هر چه شود گفته در جهــان
آن کشت وخون ملت ما کی شود عیــان؟
صدهـــا کتاب ودفتر ودیوان ضرورت است
تا شمــــۀ از آن بتـــوان گفت در بیـــــان
عزیزی- ساعت 12:20
شنبه – 2012-04-28

دست آورد ثور( گاو) به کشور افغانستان
پرسند ، هفت ثور ، بمـردم چه کار کرد؟
کشـــتار وقتــــل ملــــت ما بیشمـار کرد
دیگر چه بود حاصل آن کـــودتــا به ملک ؟
یک گله گاو ؟! خـاک وطن را شیـار کــرد
عزیزی- ساعت 11:25
شنبه – 2012-04-28

حاصل کودتای ثور
دانی چــه بود حاصل آن کــــودتای ثــور ؟
کشتار خلق ،محبس وزندان و ظلم وجـَور
بعــد از هجــــوم تیمور وچنگیز ویا هـلاک
افغـــان ندید فاجعــــۀ اینچــنین ،بَـه دَور
عزیزی – ساعت 15:25
شنبه -2012-04-28

حاصل کِشت غلامان روس
ثـور جـُز شیار خانـۀ مردم دگر نکرد
غیر ِ زدن بشــــاخ ولگد او هُنر نکرد
تخـــم پلیــد ثور باین مـــــزرعِ وطــن
جُز کـُشت وخون نسل بشراو ثمرنکرد
عزیزی- ساعت 11:50
شنبه -2012-04-28 18
پــایـــــان

محمد عزیز( عزیزی)
ششم
ثور سال 1393 هجری شمسی
مطابق
به 2014-04-2014

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *