پروازگاه انبیاء — دکتور محمد حليم تنوير

 

بیاد شهادت ملت فلسطین و تجاوز بیرحمانه اسرائیل (6 جدی 1387) در غزه

 

پروازگاه انبیاء

 

شعر از : دکتور محمد حلیم تنویر

 

اینجا مکان جبرئیل و

خطهء خداست

آدم فرود آمد

و نوحش پیام داد  

داود نگهدار و شهء این جهان بماند

یعقوب اشک گمشده اش ریخت

و کور شد                                      

 یوسف به چاه فتآد                                                     

ایوب صبور ماند

ز ناهمگونی زمان                       

موسی درید نیل

و فرعون ز پا فتآد           

مریم در آستانهء قدس حرم بمآند

عیسی نبی شد

چو اعجاز در نورد           

احمد به پا خاست

وز اقصی سفر نمود         

سوی خدا به عرش و به معراج راه گشود     

اینجا مکان وحی و زمین پیامبران

بیت المقدس است

**

اینجا پیام نور ز لای ستاره گان

می ریزد همچو دانهء شبنم به روی گل

داود زبور را

ابراهیم و صحیفهء دوران انقلاب

موسی ز کوه طور

وصف وجود نور  

               

ز تورات بدر نمود            

عیسی  پیام وحی

به انجیل بیان کرد

قرآن که اِعجاز محمد بوَد همیش

تاریخ انبیأ

تاریخ انسان و جهان، حامی بشر

اینجا مقام پر زدن جبرئیل است

فرعون اگر شوند، مگرش رود نیل است

اینجا مکان وحی و زمین پیامبران

پروازگاه احمد و عیسی و انبیأ

بیت المقدس است…

….

**

اینجا دوصد سال که اندیشه جنگ داشت

تن های بیگناه    

گل های ناشگفتهء بوستان سرای قدس                    

پژمرده جان داد               

اینجا صلاح الدین ایوبی قیام کرد

می دَر گرفت و بادهء هستی به جام کرد

اما که حیف..!

صد فسون..صد هزار وای…

اهریمن زمان همه جا خون ریخته است

اشک زنان ز مرثیهء مستمر هنوز

در پای هر جنازه یی ریزد به خاک غم

هر کودک فلسطین، در  مرز وشهر و بوم

نابود می شوند و 

یادش چه ناشیانه رود زودتر ز یاد

هر دیو و دد به مشعل تابان راه قدس

با خنجر و تفنگ

با قهر و مرگ و جنگ

اینجا یهود میکشد و ظلم می کند

ماتم سراست قدس

اینجا زمین ز اشک چه لبریز گشته است

اینجا که خاک ز جسم شهید سیر گشته است

اینجا صدای زنده گی و صلح و دوستی

اینجا نوای  حریت ملت شهید

اینجا تباه شد…

فلسطین به باد رفت

اینجا مکان وحی، زمین پیامبران

بیت المقدس است…

**

اکنون خدا  ز یاد برفت

جبرئیل نمآند

آدم تباه شد

نوح و پیام او..

داود ز پاسداری این خطه باز ماند

یعقوب اشکریز زمان تعدی شد

یوسف به چاه مانده و …

ایوب ز صبر رفت

موسی ز پا فتآد

            فرعون چو جا گرفت

قدس حرم و طینت مریم به خون نشست

عیسی به عجز شد

که نیآمد ز آسمان

احمد به عرش گریه کند بهر امت اش:

یارب..!

چه حاجت است که مسلمان دهد خون؟

یارب..!

چه حکمت است که فلسطین شده زبون؟

یارب..! چه راز است

که دشمن کند جنون؟

سر می برند، زجر دهند، بند می کشند؟

یارب..!

مکان وحی چرا گشته است چون؟

جبرئیل پیام داد که:

حیلت، نفاق و شر کند جمله واژگون

 

**

اینجا مکان جبرئیل و خطهء خدا

پروازگاه احمد و عیسی و انبیاء

بیت المقدس است…

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *