ثابت قدم — اسحاق ثنا

 

ثابت قدم

 

 

اسحاق (ثنا) وانکوور کانادا

 

در ره ی مهر و محبت ازخودت بیگانه باش

بگذر  از مال و منال و  در پی  جانانه  باش

در طریق سوختن  چون  شمع در بزم زمان

در  وفا  و  جانثاری   همسر   پروانه   باش

ور تو دل دادی به کس فرزانه گی ناید  بکار

همچو مجنون در بساط زنده گی دیوانه باش

محفل  بزم  عزیزان  گر شبی  گردد  نصیب

همچو ساقی یکزمان در خدمت میخانه باش

از ادب سرمایه  گیر و از طلب دستی بشوی

در  محیط   آبرو  سر قافل  و  فرزانه  باش

صرف کن عمرعزیزت ای (ثنا) در کوی یار

در  وفا  و مردمی  ثابت  قدم  مردانه   باش

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *