بیدلستان و گلدسته ( دو کتاب در یک جلد) — امان معاشر

 

بیدلستان و گلدسته (دو کتاب در یک جلد)

 

 

حبيب الله (همنوا) چغتايی

 

کتاب اول: بیدلستان (جلد هشتم)!        نظم ونثر                          

کتاب دوم: گلدسته (جلد نهم )      انتخاب وگرد آوری                 

 

مولف، مهتمم و ناشر: حبیب الله ((همنوا )) چغتایی

سال: 1388 هجری خورشیدی – 2009 میلادی

محل چاپ: استانبول – ترکیه

                                      

این گنجینه معنوی در بر گیرنده 282 صفحه به زبان فارسی- دری وتورکی – چغتایی و24 صفحه به زبان تورکی حروف لاتینی آفریده وانتخاب مولف می باشد که با جلد رنگه زیبا آراسته شده از چاپ برآمد.

در نیمه داخل جلد کتاب آمده است(اندیشه های زندگی ( کابل)، حقیقت وآزادی( پشاور) وتا اکنون بیدلستان هشتم جلد وگلدسته نهم جلد چاپ گردیده است وبیدلستان چهارم وگلدسته پنجم آن ، در سال 2005 برنده جایزه مطبوعاتی نظام الدین امیر علیشیر نوایی در امریکا شده و نوسنده این دو کتاب را بپاس محبتی که به کلیه پیشوایان  ادیان آسمانی  وسر بر آورده گان  زبان وادبیات که اکثر اشعار ، وجیزه ها وگفته های نغز شان را در دیوان نظم ونثر خود ،گرد آوری ونشر نموده ، به عنوان (حبیب الشعر ) انتخاب واعلام گردیده است.)

دو کتاب در یک جلد روابط عاطفی را دارد  که در صفحه ( 120 ) آن  جناب پروفیسر داکتر عبدالواسع (لطیفی) از قول حبیب الشعرا فرموده است!

شادم از آن  دم که صرف  بیدلستان کرده ام

همنوا را ازین عنایت لطف یزدان است وبس

برکت اشعار بیدلستان حلقه های عارفان را با هم سلسله شده و اخلاصمندان آثار ابولمعانی بیدل را با هم پیوند داده است.

درین کتابها گرد آورده های از مثال های زبان دری فارسی را با تورکی  چغتایی پیوند و گزر صده ها وهزاره ها داده قسمیکه در صفحه (179 ) در بخش گزیده یی از مثالهای زبان دری گلدسته آمده است!

(آدم وحوا با هم به فارسی  معاشقه کردند وفرشته که آنها را از بهشت بیرون کرد به تورکی صحبت نمود.) مولف در صفخه (11) این کتاب صحبت با خواننده گان نوشته است!

عشق و محبت صمیمانه که به شعر وادب دری وتورکی چغتایی از ایام جوانی تا مرحله پیری دارم که تا حال در سرتاسری وجودم آن علاقه صمیمی وحقیقی و احساس و شعور شعر دوستی ام زنده وپا برجا مانده و هر کجا وهر وقت که گزارم به گلستان شعر وادب شاعران متقدم ومتاخر زبانهای دری وتورکی چغتایی شده همان ناله وفریاد عاشقان ودوستداران شعر وادب بگوشهایم طنین انداز میگردد ومیدانم اینها همه پارچه یی  از عشق ومحبت مرا هم به آن عالم نظم ونثر گلزارها و چمنزارها  وگلباغچه ها ی شعر دری وتورکی چغتایی نمایندگی وظهور میدهند .

مولف در این اظهار محبت خود چند مراتب از کلمه چغتایی ذکر نموده  واز جانب تعدادی از دوستان فرهنگی امید توضیحات کلمه چغتایی را از من نیز شدند .

چغتای یکی از   مرکزهای تورکستان وقت بوده در مرکز شهر تاشکند اوزبیکستان امروز موقعت دارد که انرا بنام (ایسکی شهر) شهر کهنه نیز یاد میکنند مردم آن 90 فیصد با همدیگر شباهت چهره ای داشته نهایت صادق مهماندوست هستند. بیاد دارم مردمان آن گاهی هم در مباحثات خود راست کارو صادق بودن خود را  با کفتن( من چغتالیک من) اظهارمی نمایند.

غذا های ملی چغتایی مثل کباب،نارین،قزی کرته،بودنه کباب ،خسیب وسمسه  مهمانان را بی فرق نگزاشته کیف ومزه فراموش ناشدنی ان به یاد گار میماند.توظیهات من در رابطه به چغتای  چشم دید وفهم کمسوادانه خود من است.

در ارتباط شاعری گفته است:

تاشکند نی دانینی ایگن چمچوق                قیتیب  کیلر  مکت الله   دن            

 

کتاب بیدلستان چمنی از راحت گاه صوفیان است که صاحبنظران  وعارفان متعددی در ان با نیت ومراد اظهار ادب وعقده نموده است .

به گونه مثال از عشق ومحبت بی پایان مولف نسبت به بیدلستان نمونه های ازین اثر می اورم.

 

بیدلستان

شعر به زبان دری :

بیدلستان : رنگ  و بوی صد گلستان است و بس

نظم  عالی ، نثر عالی ، جمله در آن  است و بس

بیدلستان  :  گل  زمین  نظم   و  نثر بیدل  است

کاندرانجا ،علم وحکمت ، بحرعرفان است وبس

شادم  از ان دم  که  صرف  بیدلستان  کرده  ام

((همنوا)) را این عنایت ، لطف یزدان است وبس

 

بیدلستان

به زبان تورکی چغتایی :

نی طلسمات دور کی حیرت ،شه سخن نی اختیاریب

(( بوالمعانی )) بیدلیمدن ، باشقه  سلطان  تاپمه  دیم

باغ    و بوستان  گیزدیمو ،  سیر  گلستان   ایلاییب

کوب  ستان  لر تاپدیم  ، اما ، بیدلستان  تاپمه   دیم

بیدلستان :علم وحکمت بحری دور کیم  کشفی  زور

بو بحر دن تامچیک ایچتیم ، باشقه امکان تاپمه  دیم

(( همنوا )) عمریم  اوتتی ،قنچه جان کورگن  بوسم

جان  گه  لایق  ، بیدلیمدن ، باشقه جانان تاپمه  دیم

 

من مفاد بردن این دو کتاب در یک جلد را برای کسانی توسعه میکنم که ذوق آگاهی از ادبیات پارینه ما داشته و مخلصانه وبا ایمان به پای حرمت بیدل نشسته واز بحر بیکران ان فیض گیرند.

در فرجام با نیت آن دعای  پژوهشگر شهیروافتخار فرهنگی ملت ما جنایب حبیب الله چغتایی  برخود شان روا گردد!(الهی : استاد ومهربان هموطن ما جناب چغتایی صاحب را در حفظ ویمن خود با سلامتی وایمان کامل وعافیت بخیر نگهداشته وقلبهای شانرا با نور ایمان مزین ومنور وروشن کن ودرین دنیا خانه ومکان ودر آن دنیای حقیقی بهشت وایمان را نصیب وقسمت شان نما    

 

   امان معاشر خبرنگار آزاد                                                      

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *