شب پر خاطره شعر وغزل در وانکوور — امان معاشر

 

شب پر خاطره شعر وغزل در وانکوور

 

به ابتکاراعضای خانه فرهنگی (مولانا) شام 28 اگیست به اشتراک شاعران ،نویسنده گان ،هنر مندان وعلاقمندان ادب وموسیقی شب نشینی پرمحبت شعر وغزل در سالون خانه فرهنگی (مولانا )بر پا گردید.

درین محفل محترم مجید( قیام) رییس خانه فرهنگی (مولانا)تشریف آوری مهمانان را  خوش آمدید  گفته  بر گذاری چنین محافل را به مقصد معرفی، دوستی و تبادل داشته های ادبی وهنری هموطنان دانسته گفت!( ما در کشور که فرهنگ های مختلف دارد زنده گی می کنیم بر ما لازم است فرهنگ پارینه وپر غنای خود را روشنتر نمایان سازیم تا نسل های بعدی ما راه درخشان ادبیات وفرهنگ ما را به افتخار ادامه دهند.)

سپس امان معاشر یکی از فعالین خانه فرهنگی (مولانا) در رابطه صحبت نموده از حاضرین دعوت نمود تا فرزندان خود رادر راآموزش فرهنگ ملی ما دعوت نمایند. امان معشر افزود.( مرکز آموزش موسیقی خانه فرهنگی( مولانا) در نظر دارد در هر پانزده روز شب شعر و موسیقی را به زوق جوانان بر پا نمایند که در ان اجرای آهنگ های میهنی به مقصد تاثیر گذاری در رشد استعداد های جوانان با حص وطنپرستی در نظر گرفته شده است.)

متعاقبآاسحاق( ثنا) شاعر وطنپرست وشناخته شده کشور ما به روی استیژ تشریف آورده ضمن صحبت پر بها خدمات خانه فرهنگی (مولانا) را ارج گزاری به وادب وفرهنگ دیرینه ما دانسته با به خوانش گرفتن قطعه شعر سروده اش در محفل گرداننده گی پروگرام بدست گرفتند.

داخل سالون  با چوکیها و قالین های افغانی وتوشک به رسم وطنی فرش گردیده بود شعم ها روشن گردید با طنین اندازی نوای کیتار ورباب به اجرای استادان هنر موسیقی خانه فرهنگی( مولان)ا پروگرام بزم شعر آغاز گردید که درآن شاعران شهر وانکوور هر یک محترمین اسحاق( ثنا) سراج الدین( سراج) شفی (خدایار) رحمان (سدید) وآقای فاضلی  هر یک با چهره های پر محبت ومملو از امید ها وآرز های نیک سروده ها واشعار انتخابی شانرا دکلمه نموده احساسات پر از عواطف خویش را با دادن توظیهات پر معنی اشکار نمودند.

در ختم پروگرام بزم شعر محترم سراج الدین( سراج) سابق استاد در فاکولته هنر های زیبا شاعر ونقاش ماهر کشور ما  پشنهادات سازنده در امر بهبود فعالیت های فرهنگی در خانه فرهنگی مولانا) وسهم گیری جوانان در آن نمودندکه مورد پزیرش حاضرین قرار گرفت(

سپس محترم انجینیر فضل احمد( افغان) نویسنده مستعید کشور ما همچو داور بزم شعر وغزل در رابطه به سروده ها و محتوا آن ابراز نظر نموده یکبار دیگر شاعران وعلاقمندان ادبیات وفرهنگ در خانه فرهنگی( مولانا) را امید به حفظ فرهنگ دیرنه کشور مادانستند.

در نیمه شب بزم موسیقی با غزل آغاز گردید که  در آن هنر مندان مرکز هنر موسیقی خانه فرهنگی (مولانا)  با آواز های زیبا و اشعار ناب آهنگ های دلنشین اجرا نمودند.

محفل با اجرای تک نوازی گیتار ورباب در فضای دوستی وصمیمیت ساعت دو بجه شب خاتمه یافت.

 

امان معاشر خبرنگار ازاد

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *