چهارمین جشنوارۀ اهدای جوایز تلویزیون آریانا — فضل الرحيم رحيم

 

چهارمین جشنوارۀ اهدای جوایز تلویزیون آریانا، به بهترین های هنر موسیقی افغانستان، در شهر هامبورک آلمان

 

سال پار که سومین جشنواره ء اهدای جوایز تلویزیون آریانا به بهترین های هنر موسیقی  به ابتکار اداره ء آن تلویزیون که از قلب پر تپش کشور ما « کابل» نشرات دارد  در کشور امریکا ، راه اندازی گردیده بود یکبار دیگر زمینه آن مساعد گردید تا اهل طرب و عده ئی از پیشکسوتان موسیقی کشورما که در  مهاجرت به سر میبرند ، زیر یک سقف حضور با هم رسانند. دید و وادید بعداز سالها دوری از هم برای دوستان هنرمند از یکسو و ملاقات حضوری عده ئی از هنرمندان تازه کار با اساتید هنر موسیقی وطن مااز سوی دیگر ، از لحظات خاطره انگیز و فراموش ناشدنی بود که تک ، تک ازاشتراک کننده ها طی گفت و شنود های شان با خبرنگار تلویزیون آریانا برآن تاکید ورزیدند .  نشر قسمت ، قسمت آن برنامه در چندین شب از طریق تلویزیون آریانا کابل ، برای هر بیننده ئی با ذوق و  دلبسته به هنر موسیقی مجال امیدوار بودن  برای رشد و اعتلای موسیقی کشور ما را میداد. راه اندازی محافل بزرگداشت از هنر و هنرمند به هر عنوانی که باشد برای شناخت هویت فرهنگی کشور ما در کشور میزبان و خارج از کشور بی تاثیر نیست . اینک امسال نیز چهارمین جشنواره ء اهدای جوایز تلویزیون آریانا، به بهترین های هنر موسیقی در شهر هامبورک کشور المان ، به ابتکار و تلاش اداره ئی تلویزیون آریانا راه اندازی گردیده است . شهر هامبورگ و در مجموع کشور المان ، در اروپا بیشترین مهاجرین افغان را در خود جا داده است که  در جمع آن همه هموطنان گرامی ما بشترین هنرمندان از کشورما  را میزبان میباشد . انتخاب شهر و کشور برای برگزاری این جشنواره ئی خجسته یک اقدام کاملاً دقیق و بجا بوده که برای اشتراک سایر هنرمندان عزیز ما که در کشورهای همجوار کشور المان و یا در مجموع در  کشور های اروپائی مقیم هستند تسهیلاتی از هر جهت موجود است .

راه اندازی همچون محافل باشکوه که در پرتو نیات نیک  فرهنگی ، ادبی و هنری  باشد می تواند با ابعاد وسیع بر روح و روان انسانهای جامعه ما برای بهتر زیستن ، با هم زیستن و در دسته جمعی کردن فکر و عمل برای ساختن فردای  بهتر و روشن بی تاثیر نیست . در این جا و در یاری رسانی به تکمیل این برنامه با شکوه هنری و فرهنگی لزوم مشارکت بیدریغ و عملی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان ، نیز ضروری است که امید واریم تا در قرائت پیام ارسالی  مقام انوزارت در این محفل این همه مساعی و مشارکت خلاصه نگردد .

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

15.11.2009

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *