داکتر واحد نظری ، دایرکتر ، سناریست و طنز نویس موفق کشور ما در بلجیم — فضل الرحيم رحيم

 

داکتر واحد نظری ، دایرکتر ، سناریست و طنز نویس موفق کشور ما در بلجیم

 

ارسالی محترم فضل الرحیم رحیم خبرنگار ازاد

 

اقائی نظری یکی از شا یستگان فرهنگی کشور ما محسوب می شود که در رشتهء  کارگردانی سینما و تلویزیون ، تحصیلات عالیش را در کشور بلغاریا ، به پایان رسانیده سند معادل داکتر را بدست اورده  . که بعد از پایان تحصیل و برگشت بوطن ،سال شصت و یک خورشیدی  با تلاش و پیگیری گسترده هنری و ادبی  به  کار های سینمائی  و تلویزیونی پرداخت که در سینمائی کشور ما تا امروز از ان فلم ها بنام فلمهای  استثنا ئی هنری نامبرده می شود .

از فلم های بلند سینمائی ساخته های  محترم نظری ، میتوان از " لحظه ها" ،" ارمان" ،" گمراه " و "هجرت "  و سریال کمیدی " د کوندی زوی "  نامبرد .علاوه  ازاین فلم های کوتاه ،  مستند ، هنری ، سینمائی و  تلویزیونی " دستا سو په هیواد  کی خر نشته " دری شپئ دیوزرو یوئی شپئ حخه " ، " وطن پالنحی " ،" کاغوشچی" ، "دلمر په لور" ، " افغانستان بیله شورویانو حخه "  به همت اقائی نظری ساخته شده .

با یک دقت و توجه  به  ارایه ها و فراورده های ادبی و هنری  محترم نظری ، در عرصه سینما  در می یابیم که وی در این زمینه ها علاوه از  بهره گیری از اموخته ها و اندوخته های مسلکی و علمی در ایجاد اثارش پرداخته ، از جانبی انچه ما تا به حال از وی به عنوان فلم ویا نمایشنامه دیده ایم همه امیخته با  ظرافت و دقت لازم  ، احساس و درک ،از میل و خواست مردم سرزمین اش است . در کار های سنیمائی که تا به حال از داکتر واحد نظری ، روی پردهء سینما امده به وضاحت می توان دریافت که ریالیزم  به عنوان ذوق بیننده تجلی بهتر و بیشتر در انها  داشته و به ساختار اثرش بنا بر فهم مسلکی  تسلط نیرومند دارد ، وسواس و دقت  اقائی نظری ، به مثابه ء دایرکتر حساس و ظریف بین ،  ساخته های سینمائی اش ،  را مبرا از زشتی ها و ناهمواری های ساخته که بیننده را به جای سردکمی و سرگیچی برعکس با خود همراه و همگام می سازد . و بیننده با راحتی می تواند لحظه به لحظه راه رسیدن به مضمون فلم را احساس نماید .

داکتر واحد نظری ، نتنها در عرصهء سینما و تلویزیون ، خوبترین و بهترین ها را ساخته  بلکه در عرصهء طنز نویسی ،مجموعه های خیلی جالب و دلچسپی را تا به حال به نامهای " اگر ندیدی باور کن " ، " گله راشه که ئی گوری" ، واه ،واه گل سیب و " و دکه  چطور هستی "، " یک به دنیا صد به اخرت" را به چاپ رسانیده که با توجه به عدم گستردگی ژانر طنز در رسانه های کشور ما کاری وی را می توان  یک حرکت فعال  ادبی در جهت رونق یابی طنز نویسی در کشور ما تلقی نمود . وقتی ادم طنز های اقائی نظری ، را می خواند بی درنگ درمی یابد که داکتر نظری از ظرافت های ژانر طنز گرفته تا همه  به تاریکی ها باریکی های این هنر مسلط است . کار برد زبان طنز و انتخاب قالب های طنزی از دیگر ویژگی های است که در  کار طنز نویسی اقائی نظری ، می توان یافت . افزون بر این همه از وی مقالات ، ترجمهء اثار در مورد سینما ،داستان برای اطفال ، سناریو برای فلم های کوتاه ، نمایشنامه ها ی کوتاه  در مطبوعات  داخل کشور و در رسانه های بیرون مرزی به نشر رسیده است .به همین ترتیب از کار و فعالیت ادبی – هنری داکتر واحد نظری ، سینماگر و طنز نویس ظریف بین ، کشور ما ، بتاریخ 8 نوامبر سال روان عیسوی طی محفلی به اشتراک نویسند گان ، فرهنگیان و عدهء از افغانهای مقیم کشور بلجیم و اروپا بزرگ داشت به عمل امد . در این محفل که به ابتکار " په بلجیم کی د افغانانو فرهنگی بهیر" ترتیب یافته بود اقائی داکتر واحد نظری ،نیز حضور داشت  نخست  کار کرد ها ، تلاش و فعالیت  ادبی – هنری وی در عرصهء سینما و طنز نویسی ضمن صحبت ها از جانب عدهء از اشتراک کننده گان به بحث گرفته شد . صحبت کنندگان هریک به نوبهء خود فراورده های ادبی و هنری سینمائی اقائی نظری ، را در راستائی رشد سینما و اغاز خوبی برای گستردگی طنز نویسی در کشور خواند ند تجربه و اندوخته های وی را در این راستاغنیمتی شمردند پربها . محفل با اجرای کنسرتی از جانب جوانان افغان مقیم بلجیم و هالند به پایان رسید .

 

فضل الرحیم رحیم خبرنگار ازاد

09.11.2008

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *