شکستن روزه ماه مبارک رمضان — سلیمان شاه صوفی زاده

 

 

 

شکستن روزه ماه مبارک رمضان

 

سلیمان شاه صوفی زاده

 

خوانندۀ عزیز!   این مطلب اصلاً  در پاسخ به سوال یکی از هموطنان عزیز مان ارائه گردیده بود ، ولی نظر به اهمیت و ویژگی آن خواستم آنرا برای استفادۀ بیشتر از طریق سایت صدای افغان با همۀ عزیزان شریک سازم:

 

سوال: اگر یک شوهر باخانم خودش در جریان رمضان ازطرف روز انزال گردد وتوان گرفتن 60 روز روزه را هم نداشته باشد آیا میتواند کفاره بدهد واندازه کفاره چقدر است ؟ لطف شما است .

 

جواب: حکم  انزال شدن یاهمبستر شدن در روزه رمضان ( بعد از دمیدن شفق که با دخول وقت نماز صبح همراه بوده و بعد از آن خوردن و نوشیدن روا نیست ، تا غروب آفتاب و دخول وقت نماز شام) . چنین حالتی را در چند صورت میتوان تصور کرد.

 

1- در حالتی که شوهر و خانم روزه دار اند وبا همدیگر همبستر شده  ( بعد از دمیدن صبح صادق  تاغروب آفتاب ) ، و عمل جماع صورت گرفت  بیتفاوت است که انزال صورت گیرد یانه ، در این حالت بالای هردو نفر هم قضای روزه  فاسد شده لازم است وهم کفاره.

 

2 – در صورتیکه  یکی از آنها روزه ماه رمضان  داشت و جانب دیگر آن دو (خانم و شوهر) روی علتی روزه نداشت ، در چنین حالت قضایی روزه و کفاره بالای کسی است که روزه داربوده است . و آنطرف دیگر که روزه نداشته ( مثلا بخاطر تکلیفی که داشت و مجبور بود دوا بخورد ، یا روزه گرفتن سبب مریضی و یا شدت مریضی اش میشد، و یا خانم طفل شیر خوار داشت و روی ترس مادر به اینکه روزه سبب کمی شیر شده و به طفلش صدمه خواهد رسید، یا زن حامله بود و داکتر برایش گفته بود که روزه گرفتن به طفلی که در شکم مادر است صدمه میرساند و…) بالای وی چیزی نیست، و تنها در صورت رفع آن ضرورتیکه بخاطر آن روزه را میخورد، قضایی روزهای خورده شده را بگیرد، مهم نیست که پی در پی قضایی آن روزهای خورده شده رامیگیرد یا در میان آن فاصله میداشته باشد.

 

3- زن و شوهر باهمدیگر در حالت مغازله بودند که یکی از آنها یا هردوی شان انزال میشوند، بدون اینکه بگفته فقها دخول صورت گیرد.

در این صورت کفاره لازم نمی شود اما قضایی بالای کسی است که انزال شده است چه مرد باشد یا زن یا هردوی شان انزال شده باشند.

 

4- در صورتیکه روزه دار در وقت روزه احتلام شود ( به اصطلاح مردم ما شیطان بازی اش داد و انزال شد) چه مرد باشد یازن در چنین حالتی غسل نموده، روزه شان را دوام میدهند و هیچ تأثیری بر روزه شان نمیداشته باشد. ( و اگر جماع را در خواب دید ولی انزال نشده بود حتی غسل هم بالایش فرض نیست.)

 

 

کفاره شکستاندن روزه:

کفاره روزه در عصر موجود دو چیز میتواند باشد:

1 – گرفتن شصت روز  روزه پی در پی  به گونه یکه در میان روزهای که روزه میگیرد، هیچ روزی را نخورد تا این 60 روز  روزه اش تکمیل میگردد. البته یک روز را هم قضایی میگیرد هروقتی که خواست.

 

2 – نان دادن به شصت نفر فقیر ، و یا یک فقیر را شصت مرتبه غذا بدهد ویا تعدادی از فقرا را شصت مرتبه غذا بدهد از نوع غذاییکه بصورت میانه ( نه خیلی ناچیز ، و نه هم غذای لکس که وقت و ناوقت خودش میخورد) که خود شان میخورند ، برای فقیر بدهد.

نزد بعضی از علما که انشاء الله صحیح هم است ، میتواند کسی که کفاره بالایش لازم شده  پول یک وقت غذای متوسط را به 60 فقیر بدهد یا مجموع پول غذای 60 نفر را به یکنفر از فقرا بدهد ویا همان پول  شصت وعده غذا را به چند نفر فقیر تقسیم کند.

 

باید بیاد داشت که کفاره تنها در شکستن قصدی روزۀ ماه مبارک رمضان لازم است . لذا اگر روزه نفلی را قصدا  شکستاند، بالایش قضایی همان روز لازم است بدون کفاره.

 

حتمی نیست که فقیر شخص بیگانه باشد بلکه میتواند به فقرایی که در قوم و خویش شان است هم بدهد بشرطی که آن فقیر از جمله کسانی نباشد که نفقه وی بالای فردی که روزه را قصدا خورده است باشد. مثلا پدر، مادر، یاپدرکلان و مادر کلان، اولاد، نواسه ، خانم  نباشد.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *