خیر وشر — الحاج امــیـن الـدیــن سعـیـدی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خیر وشر


وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

 

تتبع ونگـارش :

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان و

مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره-جرمنی

 

نکات پند وعبرت آمیز در آیـــﮥ متبرکه :
۱
– بسیاری اوقات انسان چیزی میخواهد وآرزو بدست اوردن آن را دارد  ، در حالیکه او چیز بر ضرر اش تمام میشود.
۲- در بسیاری از اوقات انسان از چیزی بد اش می اید ویا از آن بد میبرد ، در حالیکه  آن چیز بخیر ومنفعت اش تمام میشود.
۳-
خیر و شر رویدادها و اتفاقات زندگی ما است و محسوس ظاهری نیست بلکه ممکن است چیزی دارای خیر ظاهری باشد در حالیکه باطنش آغشته به شر باشد ویا برعکس آن .
۴- پروردگار با عظمت ما  بما انسانها می اموزاند که انسانها در فهم خیر وشر باید تعمق بیشتر بخرچ دهیم ، وبه ظاهر اشیاء دل خود را خوش نسازیم .
۵- در همه امور وروز گار زندگی خود را به الله  بسپاریم وبا تمام قوت باید معتقد باشیم  که تنها اوست که به خیر و شر حقیقی امور آگاه است و او جز خیر برای بنده اش  چیزی دیگری نمی خواهد
.
۶-  در آیــﮥ متبرکه برای ما انسانها  می آموزاند که : با یک خیر کوچک نباید چنان مغرور شد که خود را کم کنیم وبا یک شر ویا یک مشکل نباید غمگین ومتاثر شویم ، باید در هردو حالات شکرگزار الله باشیم وبا اعتقاد  راسخ باید بگویم خیر وشیر از جانب الله است، او ذاتی است که بهتر می فهمد و ما از عواقب امور نا آگاه هستیم.

یادداشت :
اساسآ شر در مقابل خير است و خير در مورد ما انسانها به چيزي گفته مي شود كه با وجود ما وخواست ما هماهنگ وموافق بوده  باشد وآن موجب پيشرفت و تكامل واقعی ما قرار گیرد .
وشر چيزي است كه با وجود وخواست ما موافق وناهماهنگ باشد وموجب عقب ماندگي و انحطاط  اصلی ما گردد
.

علماء خير و شر رابر سه گونه تقسیم مینمایند :
۱- خير مطلق كه هيچ گونه بدي در آن  وجود نداشته باشد. مانند ذات پروردگار كه خير مطلق است
.
۲- شر  مطلق آنست  هیچگونه نقطه مثبت در آن وجود نداشته باشد .كه چنين چيزي در اصلا نمیتواند در دار  هستي  وجود داشته باشد
.
۳-  خير و شر نسبي كه بين دو قسم بالا است

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *