شبی که ارجمندتر از هزارماه است — سيد احمد بشير افضليار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شبی که ارجمندتر از هزارماه است

 

نوشتۀ: سيد احمد بشير افضليار

 

اناانزلنه فی لیلة القدر۱وما ادرأک ما لیلة القدر۲ لیلة القدر خیرمن الف شهر۳ تنزل الملئکة والروح فیها بذن ربهم من کل امر۴ سلم هی حتی مطلع الفجر۵.

۱ـ ما (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم.

۲ـ واز شب قدر ، چه آګاهت کرد

۳- شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است.

۴- درآن (شب) فرشتګان، با روح، به فرمان پروردګار شان، برای هر کاری(که مقرر شده است) فرود آیند.

۵-(آن شب) تا دم صبح، صلح و سلام است.    

در نبشته خیلی کوتاه و مختصر فعلی، بنده میخواهم که نکات ذیل را بیان نموده امیدوارم که طرف قبول درګاه حضرت خداوند عالمیان(ج) قرار ګیرد.آمین یا رب العالمین.

اولاّ در مسئله شب قدر، امت اسلامی متفکرند بر دو اصل: یعنی بعضی میګویند که شب قدر از ۱۹ ام الی ۲۱ ام رمضان میباشد. و اصل دوم فکر میکنند که شب قدر شب ۲۷ ام است.

اینکه بعضی ها فکر میکنند که شب قدر و یا شب های قدر از تاریخ ۱۹ ماه مبارک و پر فیض رمضان شروع شده تا شب ۲۱ ام دوام میکند سوال در اینجاست که اګر شب قدر یک شب است، جامعه اسلامی باید اینرا دقیقاّ بدانند ووظیفه علمای دین، مراجع محترم ، آنانیکه صلاحیت این کار را دارند مسئله را واضح بسازند. که این شب کدام شب است و اګر شب قدر ۳ شب است پس آیا همین شب های ۱۹ ام الی ۲۱ ام است؟ ویا شب های دیګر؟

اګر کسانی به دليل اينکه ماه های قمری ثابت نیست، زیاد محتاطانه عمل نموده معتقد بر این استند که شب قدر نظر به روایات زیادی یکی از شب های ۱۹ ام الی ۲۱ ام بوده وبر احتمال بودن این شب تاکید میورزند. پس معتقدین اصل دوم نباید اسرار کنند که شب ۲۷ ام ماه رمضان شب مبارک قدر است و حتی در بعضی از جنتری ها و سالنامه ها درج میکنند که شب ۲۷ ام شب قدر است.

من این مسله را به سبب بعضی از مسایل خورد و کوچکی دیګری که در جوامع اسلامی با عث شگاف های نا خوشایند وبی مزه  میګردد یاد آوری نمودم، شاید به عقیده بعضی ها این مسئله مهم نباشد اما بنده را خیلی ناراحت میکند. چون خداوند(ج) یکی است، دین یکی است بشارت دهنده این دین(ص)  یکی است وقرآن هم یکی است، پس چرا در مساَیل خورد و کوچکی که آله دست دشمنان این دین بر حق میګردد اختلاف باشد وبجای این اختلاف چرا هم فکری نباشد؟ ویا چرا تمام کشورهای اسلامی در عین روز این ماه مبارک را شروع نمی کنند؟ این اختلافات زمانی با عث افسوسی و ناراحتی یک مسلمان میشود که با یک غیر مسلمان در ګفتګو مطرح ګردد.

     

فضیلت ماه رمضان و شب (های) قدر:

  راجع به فضیلت این ماه و شب های پر قدر و پر برکت قدر انسان ها و مسلمانان و یک مومن به هر اندازه که بګوید بازهم از ګفتار خود حضرت خداوند(ج) که در کتاب پاک اش در سوره انا انزلنه بر بنده ګان اش نازل ګردانیده است سرچشمه میګیرد، و خداوند متعال فرموده است که ما( قرآن را) در این شب نازل کردیم۱ پس ما بنده ګان باید ارزش این شب را بدانیم چون یګانه کتاب کامل، رهنما،کتاب جهان شمول، بنیانګذارو اساسنامه حقوق بشرو بهترین معجزه حضرت ختم المرسلین حامی عدالت و انسانیت در تمام ادوار تاریخ است، که دراین کتاب مقدس همه مسایل  علمی،اجتماعی، سیاسی، تاریخی، حقوقی و غیره شامل هست. تحقیقات جدیدی که در یکی از دانشګاه های امریکایی صورت ګرفته است ، ثابت میسازد که خواندن وتلاوت قرآن شریف بالای روح و روان انسانها تاثیر داشته با عث کمی و از بین بردن سترس و اضطراب میګردد.و همچنان کسانیکه مریضی روحی دارند با شنیدن تلاوت قرآن کریم از تکلیف ایشان کاسته میشود. و خداوند باز میفرماید که واز شب قدر، چه اګاهت کرد۲که این مربوط به حضرت بهترین عالم میشود وخداوند از اسرار عالم به او میګوید. زمانیکه حضرت پیغمبر بزرګ اسلام از مسجدالحرام به مسجدالاقصا سیر میکند درطول این راه  به هفت آسمان عروج میکند و خداوند قدرت خودرا به او نشان میدهد و پیغمبر ګرامی اسلام به مهمانی خداوند میرود. و باز خداوند بزرګ میفرماید شب قدر از هزار ماه ارجمندتراست ۳ یعنی بنده ګان خدا بدانند که اګر در این شب کسی عمل نیک وخیر انجام دهد وعبادت کند این عبادت معادل عبادت هزار ماه است یعنی هر مسلمان اګر میخواهد این قدر پاداش زیاد را نصیب شود باید از فیض این شب خودرا بی بهره نګذارد. نوافل شب بخواند، قرآن بخواند تا بهره مندګردد. و باز خداوند(ج) میفرماید، درآن (شب) فرشتګان، با روح،به فرمان پروردګارشان، برای هر کاری، (که مقرر شده است) فرود آیند.۴ یعنی در آن شب که شب قدر است همه به خداوند سجده میکنند و خداوند را عبادت میکنند و فرشتګان آسمانی به وظیفه ای که از طرف خداوند به آنها داده شده است میپردازند. وباز میفرماید که،در( آن شب) تا دم صبح، صلح و سلام است۵.

پس بر ما پیروان حضرت محمد(ص) لازم است تا از شب پر برکت استفاده عظمی بنمایيم.

یکی دیګر ازعظمت این شب این است که درين ماه حضرت شاه اولیا ،شیر خدا، باب العلوم، مدعی عدالت، وپدر یتیمان حضرت علی(ع)  به شهادت میرسد. حضرت علی(ع) به تاریخ ۱۹ ام ماه مبارک رمضان بر سر مبارکش از دست خبیثی بنام ابن ملجم که از خوارج بوده است و در حالی که سر مبارک را در سجده میګذارد با یک ضربه زخم برمیدارد و امیر مومنان آخرین جملاتی را که میګوید این است (بسم الله وبا الله و علی مله رسول الله، فزت ورب الکعبه) و به تاریخ ۲۱ ام ماه مبارک شهید میګردد و به حکومت پنج ساله عدل و انصاف نقطه پایانی داده میشود، و عالم یتیمان بی پدر میګردد.

که درباره شهادت امیر مومنان حضرت علی (ع) جناب حمید سبزواری چنین زیبا ګفته است:

 

محراب کوفه امشب در موج خون نشسته

یا عرش کبریا را سقف و ستون شکسته

سجاده ګشته رنګین از خون سرور دین

یا خاتم النبیین یا خاتم النبیین

از تیغ کینه امشب فرقی دو نیم ګردید

رفت آن یتیم پرور، عالم یتیم ګردید

دیګر نوای تکبیر از کوفه بر نیاید

نان آور یتیمان دیګرز در نیاید

غمخواردردمندان امشب شهید ګردید

امشب جهان ز فیض حق ناامید ګردید

تنها نه خون به محراب از فرق مر تضی ریخت

امشب شرنګ بیداد در کام مجتبی ریخت

امشب به کوفه بذر کفر و ضلال کشتند

مرغان کربلا راامشب به خون کشیدند

تیغ نفاق امشب بر فرق وحدت امد

امشب به نام سجاد خط اسارت آمد

امشب به محو خادم، ځاین دلیر ګردید

آری برادر امشب زینب اسیر ګردید

باب عدالت امشب مسدود شد بر انسان

امشب بنای وحدت در کوفه ګشت ویران

امشب جهان ز فیض حق نا امید ګردید

امشب به نام قرآن، قرآن شهید ګردید

سجاده ګشته رنګین از خون سرور دین

یا خاتم النبیین یا خاتم النبیین

 

ترجمه آیات قرآن از: محمد مهدی فولادوند

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *