وفا به عهد — امــیـــن الـدیــن سعـیـدی

 

وفا به عهد

 

 تتبع ونگارش :

الحاج امــیـــن الـدیــن« سعـیـدی – سعید افـغــانی«
مـدیـــر مرکزمطـالعات سـتراتیژیک افـغان
 ومسؤول
 مرکز کلتوری دحــق لاره- جـرمـنی


 «اوفوا بعهدی اوف بعهدکم »
 ( به عهد و پیمان من پایبند باشید،‌ تا که به عهد و پیمانم با شما وفادار باشم
.( آیه :۴۰ سوره بقره )

 

عهد چیست:

عهد در لغت به معنای پاسداری و سرکشی کردن و حفظ چیزی می‌باشد ، و در اصطلاح به قراردادها و پیمان‌هایی که باید آنها را حفظ کرد و دقیقاً رعایت نمود، عهد گفته می‌شود. (مفردات راغب اصفهانی، چاپ اول، ۱۴۱۲هـ، چاپ بیروت، ص ۱، ح ۵. )

مهمترین سرمایه یک انسان ومهمترین سرماید یک جامعه داشتن حس اعتمادی است که اتباع یک جامعه به یکدیگر دارند ، وهر عامل که حس اعتماد را در جامعه تقویت نماید ، مایه سعادت و پیشرفت آن جامعه است. در جامعه ای که حس اعتماد از بین رود ویا به تضعیف گذاشته شود آن جامعه به سوی بدبختی سوق میگردد.
از مهمترین عامل که میتواند حس اعتماد را در جامعه تقویه و قوت ببخشد ، زنده نگاهداشتن اصل وفا به عهد وپیمان است . عهد و پیمان یکی از فضایل مهم اخلاقی بحساب رفته وشکستاندن عهد وپیمان از بدترین رذایل اخلاقی
 در فرهنگ  انسانی بحساب می اید .

وفای به عهد و پیمان، نشان دهنده‏ی درجه عالی شخصیت انسانی بوده ، ووفا داری به عهد پیمان انسان را به عالترین معراج انسانیت ار تقاء میدهد.

حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  حتی دربین مخالفین خویش به وفادار به عهد بودن مشهور بود و حتی دشمنان وی این شخصیت والا و پیامبر اسلام را با وجود اینکه به پیامبر بودنش معتقد نبودند اما وی را یک انسان وفادار به عهد میشمردند و این اخلاق را وی درعمل ثابت کرده بود.
با تـأسف باید که روزگار زندگی برخی از اوقات انسان ، به افراد سر میخورد که به بیان چالاک وفریب چنان بازی را براه می اندازد که انسان میتواند حتی از مقام انسانی همچو افراد انکار نماید .
عهد شکنی وعدم وفاداری به عهد یکی از بدترین اعمال انسانی بشمار رفته که : پیامبر بزرگوار اسلام ، محمد صلی الله علیه وسلم همچو اشخاص را در جمله بیـ‏دینان شماریده و میـ‏فرمایند
:
«
لا دینَ لِمَنْ لاعَهْد لَهُ»هر کسیکه شکننده عهد وپیمان اند از جمله بی دینان بشمار میرود.

همچنان پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید :
من کان يومن بالله و اليوم الآخر فليف ادا وعد
. پيامبر صلی الله عليه وسلم میفرماید : هر کس به خدا و روز قيامت ايمان دارد هر گاه وعده مي دهد بايد به آن وفا کند.

همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است :
ثلاث ليس لاحد من الناس فيهن رخصة : بر الوالدين مسلما کان او کافرا و الوفاء بالعهد لمسلم او کافرا و اداء الامانة الي مسلم کان او کافرا
.
محمد صلّ الله عليه و آله فرمودند
:
سه چيز است که ترک آن بر هيچ کس جايز نيست : نيکي به پدر و مادر چه مسلمان باشند چه کافر و وفاي به عهد با مسلمان يا کافر و اداي امانت به مسلمان يا کافر.

از ایات قرآنی واحادیث نبوی وسایر دساتیر اسلامی بصورت واضح واشکارا معلوم میگردد که فرد مسلمان باید به همه ی پیمان ها ،وسایر قراردادهای خواه لفظی باشد ویا کتبی باشد ، وعملی باشد باید پابند ان باشد ، ووفا به عهد که بسته داشته باشد .

پای

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *