دزمزم اوبه په اسلام اوساینس کی(څوارلس برخی)— لیکوال: عبدالغفارجُبیر

 

دزمزم اوبه په اسلام اوساینس کی(څوارلس برخی)

 

لیکوال: عبدالغفارجُبیر

 

دزمزم مبارک څاه وحضرت اسماعیل علیه السلام ته منسوب دی، اوپه یوه ټکی که ووایونو وبه وایو چې داڅاه هغه مهال په وجودراغی کله چې (۶۰۰۰) کاله مخکی حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل السلام اوحضرت هاجره رضی الله تعالی عنهادشام څخه ومکې مکرمې ته راغلل، په دغه وخت کی دحضرت  اسماعیل علیه السلام عمرډیرکم وو، اوپه دغه وخت کی ئې شیدې رودلې

 

لومړی برخه

دوهمه برخه

دریمه برخه

څلورمه برخه

پنځمه برخه

شپږمه برخه

اوومه برخه

اتمه برخه

نهمه برخه

لسمه برخه

یوولسمه برخه

دولسمه برخه

دیارلسمه برخه

څوارلسمه برخه

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *