آیا میدانستید؟ / وصایای پیامبر (ص)— استاد احمد جاوید عارفی

 

 

 

استاد احمد جاوید عارفی 

 

۱ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺮﭘﺎﺋﻲ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﻠﻢ ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﺨﻞ ﺭﻭﺍﺝ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻓﺘﻨﻪ و ﻗﺘﻞ ﺯﻳﺎﺩ میشود.

 

۲ﻛﻌﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺣﺒﺸﻪ ﻛﻪ ﭘﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻜﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻨﻬﺪﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

۳ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻱ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺭﺳﻮﻝ الله (ص) ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻭﺯﺥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﭘﺲ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﻨﻤﻴﺎﻥ مینامند.

 

۴ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ که:   ﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.

۵ﺁﺳﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺗﻨﻔﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻜﻨﻴﺪ.

 

۶از گمان ها(بالای کسی شک کردن) دوری کنید زیرا گمان ها دروغترین سخن هاست.

 

۷بگذار آنچزیکه تورا به شک می اندازد و عمل کن به آن چیزی که تورا به شک نمی اندازد، یقینا صدق و راستی باعث اطمینان میگردد و دروغ گفتن شک و تردد ببار می آورد.

 

۸صدق و راستی را همیشه جستجو و به آن پایبندی کنید اگر چه در آن اسباب هلاکت را مشاهده می نمایید، زیرا یقینا نجات شما در صداقت نهفته است.

 

۹زمانیکه بنده ی دروغ میگوید فرشتگان به سبب بوی بدی که از عمل او متصاعد می گردد, به اندازهٔ یک میل از او دور می شوند.

 

۱۰طلا و ابریشم برای زنان امت من حلال قرار داده شده اند و برای مردان امت من حرام هستند.

 

  ۱۱زنانی که لباس پوشیده‏اند اما عریان هستند هنگام راه رفتن خود را کج و راست می‏نمایند سرهایشان به کوهان شتر می‏ماند ایشان هرگز به بهشت وارد نمی‏شوند و بوی بهشت به مشامشان نمی‏رسد در حالی که بوی بهشت از مسافتی به مشام شان میرسد.

 

۱۲هر کس تا یک سال با برادر مسلمانش قهر کند گناهٔ این کار برابر با کشتن اوست .

 

۱۳نماز ، نشانهٔ شناخت یک مسلمان با کافر است.

 

۱۴در دنیا طوری زندگی کن مثل اینکه مسافر هستی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *