آیا میدانیستید؟/ گناهان کبیره— استاد احمد جاوید عارفی

 

:

 

استاد احمد جاوید عارفی

 

در زندگی روزمره بسا مواردی پیش می آید که بنده گناهی را مرتکب میشود، اما این گناه را کوچک میشمرد.

 

خواستم لست گناهان کبیره را که امام ذهبی در کتاب (الکبائر) ذکر نموده با شما در میان گذارم، تا اطرافیان مان را بهتر بشناسیم و از شر ارتکاب این گناهان بخداوند پناه جوئیم.

 

گناهان کبیره ای که امام ذهبی در کتاب (الکبائر) ذکر نمودند از قرار زیر می باشند:

 

۱شرک به الله (ج).

 

۲قتل و آدم کشی.

 

۳سحر و جادوگری.

 

۴ترک نماز و بی نمازی.

 

۵گریز و ندادن ذکات.

 

۶روزه خوری، و بدون عذر روزی از روزهای رمضان را روزه نگرفتن.

 

۷با وجود توانائی حج نکردن.

 

۸نافرمانی پدر ومادر.

 

۹با اقوام وخویشان قهر وقطع روابط و قطع صلهٔ رحم.

 

۱۰زنا.

 

۱۱–  لواطت.

 

۱۲–  سود دادن و سود خواری.

 

۱۳مال یتیم را به ناحق وظلم خوردن.

 

۱۴برالله (ج) ورسولش (ص) دروغ بستن.

 

۱۵از میدان جهاد ونبرد فرار کردن.

 

۱۶خیانت رهبر به ملت و ظلم نمودن به آنها.

 

۱۷تکبّر و غرور.

 

۱۸به دروغ گواهی دادن.

 

۱۹شراب نوشی.

 

۲۰غمار بازی.

 

۲۱تهمت زدن به زنان عفیفه وپاکدامن.

 

۲۲خیانتدر مال غنیمت وبیت المال .

 

۲۳دزدی .

 

۲۴رهزنی.

 

۲۵قسم به دروغ خوردن (قسم ناحق).

 

۲۶به مال وآبروی مردم تعرض کردن (مال مردم خوردن وآبروی مردم ریختن).

 

۲۷به ناحق مالیات گرفتن.

 

۲۸حرام خواری.

 

۲۹خودکشی.

 

۳۰دروغگوئی.

 

۳۱قضاوت بد کردن (قاضی خلاف شرح).

 

۳۲رشوه گرفتن و رشوه دادن.

 

۳۳زن و مرد خویش را به یکدیگر تشبیه کردن.

 

۳۴بی غیرتی و دیّوث بودن.

 

۳۵حلاله گر و کسی که برایش حلاله می شود.

 

۳۶احتیاط نکردن در ادرار، یعنی : بدن ولباس را از ادرار محفوظ نداشتن.

 

۳۷ریا و ریاکاری.

 

۳۸علم دین را برای حصول دنیا یادگرفتن و کتمان و یاد ندادن به دیگران.

 

۳۹خائن بودن و خیانت کردن.

 

۴۰نیکی نمودن و آن را بر رخ افراد کشیدن واظهار احسان نمودن.

 

ادامـــــــه دارد……

 

 

یک شنبه ۱۱ می ۲۰۱۴

 

 

https://www.facebook.com/meydanestid

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *