اعتدال در دوستی و دشمنی — امين الدين سعيدی

 

اعتدال در  دوستی و دشمنی

تتبع ونگـارش :

امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مــدیـــر مطـالعات سـتراتــــیـژیک افـغـان و

مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جرمنی

 

اعتدال و میانه‏روی به معنای  انتخاب راه وسط و عدم تمایل به افراط و تفریط  را میګویند . قرآن عظیم الشان ، امت اسلام را امت میانه معرفی نموده است.

اعتدال در دین مقدس  اسلام، قلمرو وسیعی  را در بر دارد .ولي علما ٍ ودانشمندان از جمله اعتدال در امور شخصی  را به عرصه های مختلفی به شرح ذیل  خلاصه وفورمولبندی  نموده اند :

اعتدال در عبادت، اعتدال در سخن گفتن،  اعتدال در راه رفتن، اعتدال در خوردن و آشامیدن، اعتدال در دنیاطلبی، اعتدال در قهرو غضب، اعتدال در ارضای غریزه جنسی واعتدال در دوستی ودشمنی .  

در مورد اعتدال  در  دوستی ودشمنی باید ګفت که دین مقدس اسلام در ایجاد  روابط دوستانه وبرادرانه با افراد مسلمان  نه تنها  تــأکید نموده بلکه از  تأسیس این روابط  دفاع و جانبداری  هم نموده است  و این دوستی را سرمایه‏های ارزنده و گرانبها ی می‏شمارد، ولی با افراط در رفاقت و دوستی مخالف است و خواهان اعتدال در روابط دوستانه می‏باشد.

 در روایت اسلامی آمده است : با دوست خود در حد اعتدال دوستی کن؛ زیرا ممکن است آن دوست، روزی دشمن تو گردد و در دشمنی خود نیز معتدل باش؛ زیرا ممکن است همان دشمن، روزی دوست تو گرد.

بعضی از افراد در دوستی  خود افراط می‏کنند، به طوری که همه اسرار  زندګی خویش، حتی مسائل شخصی و خصوصی خویش را نیز  با دوست خود  در میان می‏گذارند؛ در حالیکه در بسیاری از اوقات حوادثی  بمیان  می  آیــد  که  همین شخص روزی دشمن  تو  خواهد شود. بــرعکس  برخی از افراد ، وقتی با کسی دشمن می‏شوند، در دشمنی  خویش چنان افراط می‏کنند که همه پل ها( به ضم پ) و راه بازگشت را برخود می‏بندند.

سعدی میګوید : «هر آن سرّی که داری، با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد، و هر گزندی که توانی به دشمن مرسان که وقتی دوست شود.»

مګر نباید  اشتباه کرد که اعتمادبا دوست ، یکی از ریشه‏دارترین پایه‏های حیات اجتماعی به شمار می‏رود و مورد تأیید دین مقدس  اسلام و قرآن عظیم الشان وسنت پیامبر بزرګوار اسلام  است، اما اعتماد بیش از حد به دیگران، به خصوص در مسائل خطیر و سرنوشت ساز، با موازین عقلی و شرعی ناسازگار است. شرع مقدس در این موارد، رعایت جانب احتیاط و اعتدال را توصیه نموده است.

پایان

 

 

نام مقاله : اعتدال در  دوستی و دشمنی

تتبع ونگارش :  امین الدین «  سعیدی– سعید افغانی »

مـدیـر مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان و

مسؤل مرکز فرهنگی دحق لاره  – جرمنی

ادرس  ارتباطي :يا بريښنا ليک :

saidafghani@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *