پيوند رو به رشد ژنتيك نوين و قضا

 

 

پيوند رو به رشد ژنتيك نوين و قضا

 

در دهه‌هاي اخير شاهد پيشرفت‌هاي شگرفي در دانش ژنتيك بوده‌ايم. درحالي كه طرح عظيم ژنوم انساني رو به پايان است متاسفانه هنوز در ابتداي راه پيوند اين علم با حقوق هستيم. فناوري DNA با پيشرفت روزافزوني راه خود را به دادگاه‌هاي قضايي به ويژه دادگاه‌هاي جنايي باز كرده است و در كشف جرائم كمك شاياني به حقوقدانان كرده است. دانش ژنتيك زمينه‌هاي مناسب براي تجهيز يك پايگاه داده‌هاي مرتكبين جرائم و جنايات فراهم كرده است و باركدهاي ژني رفته‌رفته جايگزين اثر انگشت مي‌شود. چين و انگلستان از اين فناوري بهره برده‌اند. اما موضوع جديد، جالب و بحث برانگيزي كه اخيراً مطرح شده است امكان پيش‌بيني رفتار و ارتكاب احتمالي جرم با كمك ژنتيك است. همان‌طور كه نقشه ژني مي‌تواند راز بيماري‌ها را كشف و حتي افراد مستعد به برخي از بيماري‌ها را مشخص كند، خواهد توانست تمايلات مجرمانه و زمينه‌هاي ارتكاب جرائم را در افراد شناسايي كرده و پيشگيري از وقوع جرم را امكان‌پذير سازد. گفته مي‌شود رشد و توسعه بيوتكنولوژي و ژنتيك در قرن 21 همانند رشد فناوري رايانه در قرن 20 شگفت‌آور و عظيم خواهد بود. لذا توجه بيشتر سامانه‌هاي قضايي به اين علم بسيار ضروري است.  

 

منبع : سايت TCO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *