عاید زعفران کمتر از کوکنار نیست — شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان

 

عاید زعفران کمتر از کوکنار نیست

 

شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان

 

شماری از دهقانان ولایت هرات که از کشت کوکنار دست کشیده و زعفران کاشته اند، می گویند که عاید زعفران کم تر از عاید کوکنار نيست.
به گزارش خبرگزاري روز، این دهقانان در عین حال شاکی اند که دولت و تاجران کشور برای رشد زعفران که بهترین بدیل کوکنار می باشد، به آن توجه كافي را نداشته و زعفران افغانستان به نام کشور ایران به جهان صادر می شود.
دهاقين همچنين عنوان كردند كه سال گذشته، قبل از این که زعفران این ولایت دسته بندی شود، توسط قاچاق بران به کشور ایران قاچاق شده و در بدل آن از کشور ایران موترسایکل وارد کشور نمودند.
این در حالی است که زعفران افغانستان پس از آن که جایگاه مناسبي از جهت كيفيت و طعم در دنیا پيدا كرد، ارزش يك كيلوگرام آن از 9 هزار افغانی به 100 هزار افغانی افزایش یافت.
نثار احمد، آمر مالی انجمن زعفران ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات در اين مورد گفت: در حال حاضر، تنها 60 جریب زمین در ولسوالی یادشده زیر کشت زعفران قرار دارد.
وي ادامه داد كه در حال حاضر، 500 جریب زمین در ولسوالی های دیگر ولایت هرات که قبلا زیر کشت خشخاش قرار داشتند، زعفران کشت شده و اگر زعفران دهقانان حمایت و رشد داده شود، تمام مزارع کوکنار در آن ولایت به زعفران تبدیل خواهد شد.
به گفته وی قیمت زعفران نسبت به مواد مخدر بالاتر بوده و از یک جریب زمین در هرات، حدود 150 هزار تا 200 هزار افغانی دهقانان عاید به دست می آورند.
در همین حال، روح الله احمدزی، مسئول روابط عامه اداره انکشاف صادرات افغانستان در اين مورد گفت: به خاطر این که زعفران افغانستان از زعفران ایران کیفیت بهتري دارد، قاچاق بران، زعفران کشور را از مرز اسلام قلعه ولایت هرات به ایران قاچاق می نمایند.
احمدزی افزود: بر علاوه زعفران، میوه و قالین افغانستان نیز به صورت غیرقانونی از کشور خارج می شود.
گفتني است كه برخی از دهاقین و کارشناسان اقتصادی کشور بر اين عقيده اند که زعفران بهترین بدیل برای کشت کوکنار بوده و دولت باید برای تقویت و رشد آن دهقانان را تشویق نمایند تا به جای کشت کوکنار، زعفران بکارند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *