از بکتاش « سعیدی» قهرمان اروپا ؛ تقدیر بعمل آمد! — فرشته سعیدی

 

از بکتاش « سعیدی»  قهرمان اروپا ؛ تقدیر بعمل آمد!

 

ګزارش از: فرشته سعیدی

 

مورخ  ۲۷ جنوری ۲۰۱۱ میلادی  آقای  پول «  لغوو ا »  شاروالی  ولایت  دیورن  کشور جمهوری فدرالی المان  از  استاد بکتاش « سعیدی » قهرمان  جدید تای بوکس اروپا  و مسؤول  مکتب ورزش رزمی  « چمپین جیم »  در صالون  شاروالی   دعــوت  رسمی  بعمل آورد  و کسب  مقام  قهرمانی او را  با  اهــدا  تحفه  تقدیر و تبریک گفت.


در این  دعــوت رسمی  که  ساعت « چهار عصر » آغــاز شد ،  اقای « لغــووا »  شاروا ل  ولایت ، اقای  ویبا  معاون  شاروالی ،  مسوول بخش ورزش ، مسوول دفترمطبوعـاتی و یکتعداد  خبرنگاران جــراید و روزنامه ها  به شمول  والـدین بکتاش « سعیدی » اشتراک ورزیده  بودند .

 

  آقای شاروال در ابـتدا از کسب موفقیت و قهرمانی   بکتاش  در سطح  اروپا  ستایش  و تمجید بعمل آورد  و ثانینآ  از فعالیت های آخیر بکتاش که در عرصه ورزش رزمی  و کمک های مادی و معنوی به جوانان معیوب و ادارات خیریه انجام داده بود ، با قدر دانی یاد اوری کرد و گفت که ما به ابتکارات تو که در این  سن و سال انجام  میدهی  افتخار  مینماییم  و بخصوص  فعالیت های ورزشی  و  کمک های مادی  تو  برای جوانان معیوب  باعث  نشان  دهنده  قلب مهربانت  میباشد . و ضمنآ   به  بخش های مربوط  هدایت  داد  تا زمینه فعالیت های  بعدی  بکتاش  را در این عرصه  کمک نمایند .

 

مسؤول  بخش ورزشی  شاروالی  که نیز از جمله صحبت  کنندگان  بود ، ابتدآ  از کسب لقب قهرمانی بکتاش به افتخار  یاد  کرد و افـــزود  که بکتاش با فعالیت های ورزشی  و کمک هـای مـادی  خویش نمونه  و مثال  قابل افتخار   برای  جوانان این  ولایت  است و همچنان  وعده سپرد که امکانات لازمه را در بخش ورزش رزمی  برایش بیشتر  مساعد  میسازد .

در آخــیر محفل  مسؤول  دفتر مطبوعاتی  شاروالی  صحبت  نموده  و از  همکاری  خویش  در بخش مطبوعاتی  به  بکتاش  وعــده  داد .

 

بکتاش از دعوت رسمی  و قدردانی  شاروال  و صحبت کنندگان  صمیمانه  تشکر کرد و به تعقیب آن  در  رابطه  پلانــها  و فعالیت های بعدی خویش در بخش ورزش رزمی  و بخصوص  سازمـاندهی  و  تدویــر مسابقات  ورزش رزمـی  بین کشور هــای « فرانسه و المان»  در برج  آپریل ۲۰۱۱ میلادی  به نفــع   جوانان  معیوب ، به شارول و حاضرین  محفل  معلومات لازمه  داد و همچنان  افــزود  که  محبت، زحمات، همکاری و  مشوره های « مـادر ، پــدر ، بـرادران و خـواهرم»  باعث موفقیت  من  بوده  و در آینده خـواهد  بـود .

   

در  اخیر دعوت ؛ حاضرین  از مسابقه  قهرمانی  و راپور تاژیکه  توسط  تلویزیون ـ المانی  به  لسان « دری ، المانی  و انگلیسی »  در مورد بکتاش  تهیه شده بود ،  دیدن  بعمل آوردند  و به  تعقیب آن شاروال  تحفه  آن  شاروالی  را به بکتاش اهـــداء کرد و گفت : 

طوریکه من  معلومات  دارم  افغانها مردم  شجا ع  و دلیر هستند !  بنآ من  باور  قوی  دارم  که  تو میتوانی  با این  استعداد و پشت کار سالم  که  داری ،  به  زودترین  فرصت  کمربند  قهرمانی  جهان را  نیز  موفقانه  نصیب  گردی که مایه افتخار و سربلندی  بیشتر  ولایت  و کشور ما خواهد شد.


متعاقبآ  شاروال  با  بکتاش  و حاضرین  محفل ،  به محل معین  تشریف  برده  و  دعوت  رسمی  با گرفتن  عکسها  توسط   خبرنگاران  خاتمه  یافت .

 

گزارش از :   فرشته « سعیدی »

مورخ : ۲۷ ـ ۱ ـ ۲۰۱۱ میلادی ـ المان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *