استاد بکتاش « سعیدی » مسابقات پروفی « بوکس و تای بوکس» را موفقانه تدویر کرد — فرشته سعیدی

 

استاد بکتاش « سعیدی » مسابقات  پروفی « بوکس و تای بوکس» را موفقانه تدویر کرد.


گزارش از :  فرشته « سعیدی »

 


استاد بکتاش « سعیدی » قهرمان اروپا و مسوؤل مکاتب ورزش رزمی  « چمپین جیم »  مورخ ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۱میلادی  مسابقات پروفی « بوکس و تای بوکس » را به نفع مکاتب افغانستان در شهر دیورن  جمهوری فدرالی المان  موفقانه  تدویر کرد .

 

در این محفل باشکوه  ورزشی  که در حدود «  پنجصد تن » اشتراک ورزیده  بودند ،  در جمع  آنها  شاروال  شهر دیورن  با  معاونین  و مسوؤلین  ورزشی   و کلتوری ، یکتعداد  مسؤولین  ادارات  و سازمانها ، محترمه  داکتر فاطمه « صافی » رئیس و تعدادی از رهبری اتحادیه ورزشی افغانها مقیم اروپا هریک :  نعمت « زمانی » ، حبیب « قاری زاده » ، شفیق « قاری زاده» ، زلمی « قاری زاده» استاد امیر «  سلطانی » ،  سید معروف آغا  بوکسر سابقه دار افغان ، نورالله «  نوری » ،  یکتعداد قهرمانان و مسوؤلین مکاتب « تای بوکس ، کیک بوکس وبوکس » کشورالمان وهمچنان خبرنگاران تلویزیون ، رادیو و ، اخبار و جراید  اشتراک ورزیده بودند .

 

 

 

محفل ساعت « شش عصر » با صحبت آقای پول « لغوی »  شاروال شهر دیورن ـ المان آغاز شد  و موصوف طی صحبت خویش چنین گفت : 

(  اهالی  و  شاروالی  شهر دیورن  یکبار دیگر  شاهد  ابتکار جدید استاد  بکتاش  قهرمان اروپا   و فامیل «  سعیدی »  هستند  که  این بار ایشان  با  همکاری ارگان  کلتوری نهاد خیریه  کشور المان ، این  محفل باشکوه را  تدویر  و بنیاد ارگان  مشترک را بنام   «  کمک  به اطفال  و جوانان  مکاتب افغانستان » ایجاد  نمودند  که  موفقیت ایشان را در راه خدمت بشری وخیرخواهانه ارزومندم ، و در آخیر صحبت  خویش  تهفه آن  شاروالی را به بکتاش اهدا کرد . )

 

به تعقیب صحبت شاروال  ، فلم از فعالیت های ورزشی  استاد بکتاش « سعیدی »  و یما  « سعیدی » و فعالیت این اداره خیره  در افغانستان  که از جانب ارگان نشراتی  این نهاد خیریه ترتیب  شده  بود، برای اشتراک کنندگان به نمایش گذاشته شد .

در بخش بعدی این  محفل به تعداد  « هفت » مسابقه پروفی  تای بوکس  و «  سه » مسابقه پروفی بوکس تحت نظر داوران  سازمانهای  « بی ، دی ، بی » ، « گی ـ بی ـ آ »  و « آی ، کا ، بی ، آ »   تدویر شد که  مسابقه اساسی  این  محفل  را یما  « سعیدی » در بخش پروفی بوکس انجام داد .

یما  « سعیدی »  قهرمان  و پادشاه « تای بوکس »  که از جانب گروپ  جوانان  مکتب  چمپین جیم بدرقه میشد ، توام با هیاهیوی تماشاچیان داخل میدان مسابقه شد . 

یما  با  تمام رعایت  دسپلین  ورزشی  به  مسابقه پرداخت  و  با انجام  دادن  حرکات  محکم  تخنیکی توانست تا  حریفش را  در میدان  اول مسابقه ، توام  با هیاهیوی تماشاچیان  تحت ضربات قرار داد ه و او را نیکوت نماید .

دستان نیرومند  یما « سعیدی »  این  جوان  دلیر و با شهامت افغان  یکبار دیگر در حضور داشت در حدود « پنجصد تن »  اشتراک کنندگان بلند شد و به تعقیب آن افغانان اشتراک کننده در فضای نهایت سربلندی موفقیت این جوان را تبریک گفتند و محترمه داکتر فا طمه« صافی » رئیس اتحادیه ورزشی  افغانها مقیم ، تهفه آن اتحادیه  را برای یما  و بکتاش اهدا کرد و با آنها عکس یادگاری گرفتند ،  که هئیت رهبری مکاتب ورزشی « چمپین جیم»  از اشتراک فعال  وتشویق اتحادیه ورزشی  افغانها مقیم المان  و سایر افغانان اشتراک کننده در این محفل ورزشی ، ابراز تشکر و قدردانی مینمایند .


قابل تذکر است که این محفل با انجام  نمایشات و کنسرت به ساعت «  دوبجه شب »  موفقانه  خاتمه یافت . 

گزارش از :  فرشته « سعیدی »

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *