ورزش رزمی تکواندو و استاد امیر محمد (سلطانی) — برهان الدین (سعیدی)

 

ورزش رزمی تکواندو و استاد امیر محمد (سلطانی)

 

نوشته : برهان الدین  (سعیدی)

مورخ  : ۱۰ـ۱۰ـ ۲۰۱۰ میلادی

 

ورزش هنری و  رزمی  تکواندو که قدامت  تاریخی  دوهزار ساله  دارد ، در سرزمین  کره  به  میان آمد و از ان  طریق  به  کشور چین  و جاپان  توسعه  پیدا کرد .

  

تکواندو سپورت  رزمی  تن  به تن  «  دستان  و پا ها »  مطابق  فورم  حرکات معین  بوده  و از سه لغت «   ته ـ  کوان ــ  دو  »  تشکیل شده است :

ــ  ته   :  به معنی  پریدن ،  ضربه زدن  و کوبیدن  توسط  پاها.

ــ کوان  : به معنی  دفاع کردن ، ضربه زدن و کوبیدن با دستان .

ــ  دو  :   به معنی  راه  و روش .

یکی  از صفات اساسی  این  ورزش رزمی عبارت از :  احترام در مقابل  پدر ، مادر و استاد ، صبر و  برده  باری ،  تقویه نفس ،  بلند  بردن  روحیه  سرسختی   و شکست  ناپذیری   و همچنان  اتحاد  و یگانگی  میباشد .

 

ضمنآ باید  تذکر  داد  که  در سال « ۱۹۷۷  »  میلادی  تفاهم  به آن  شد تا  فدراسیون  واحد  جهانی تکواند  در یک فورم  مشترک  رزمی  منسجم و  تاسیس  گردد  و متعاقبآ در سال  « ۱۹۸۰میلادی »  این  ورزش  رزمی از جانب كمیته بین‌المللی المپیك  به  رسمیت  شناخته  شد .

 

امییر محمد  « سلطانی  »  که   در  سال  «  ۱۹۶۹ میلادی  »   در شهر کابل   متولد  شده  و  دیپلوم انجینری  را در رشته  مواد غذای   دارد  ،  یکی  از استادان  مجرب   و فعال  ورزش  رزمی  تکواندو  است  ، بر علاوه  اینکه  شاگردان  زیادی  را  در این عرصه تربیه  کرده ؛  خود  نیز دست اورد های  قابل  افتخار « رزمی ومعنوی  »  دارد .

 

آقــای  سلطانی   ورزش  رزمی  تکواندو  را  در سال  « ۱۳۶۰ » هجری شمسی  از  استاد  خواجه حمید  در شهر کابل  آموخته است  و بعد از چهار سال آموزش  متواتر  و پیهم ،  توانست  تا  کمر بند های مختلف را کسب  کرده   و  به  صفت مربی   «  ترینر »   ارتقا  نماید


موصوف بنابر  شوق  و علاقه   فروان   که  به  ورزش  رزمی   تکواندو داشت  ، کلپ   ورزشی  را  بنام  خود  « سلطانی »  در منطقه  شاه شهید  شهر کابل  تاسیس کرد  و منیحث  مربی  جوان   و  با  استعداد   کمیت   قابل  ملاحظه   جوانان  آن محل   را  تحت  اموزش  و پرورش  رزمی  قرار داد  و به تعقیب آن  در سال «  ۱۹۸۴ میلادی » در پهلوی تحصیلات عالی   در شهر «  اوکراین  » ، برای اولین بار با ایجاد  و تاسیس  دو کلپ ورزشی  تکواندو ، خدمت  ارزنده  را در عرصه  ورزش  انجام  داده است .

امیر محمد  « سلطانی  »  از سال «  ۱۹۹۶»  با فامیلس در کشور المان زندگی دارد ،  او در کشور جمهوری فدرالی المان  ، تحت نظر  استادان  کوریایی  و افغانی  بخصوص  استاد  تجربه کار محترم محمد محسن  « وفا »  به آموزش  ورزش  رزمی  تکواندو  ادامه  دارد  و  همچنان  بنابر  پشت کار و استعداد عالی  که  دارد ،  توانست   تا   کمر بند   درجه  چهارم  به  رنگ  سیاه  «   دان ۴  »   و  تصدیق نامه مربی  کلاس  نهایی  «  آ » را  از  سازمان  تکواندو اروپا   بتاریخ  « ۱۲ـ ۵ ـ ۲۰۰۵  میلادی  »  بدست  بیاورد .


استاد «  سلطانی »  با وجود اینکه به صفت مربی  رسمی  تکواندو  ایفای  وظیفه  مینماید ،  در سه کلپ  ورزشی  مسؤولیت  آموزش  و پرورش  جوانان  افغانی ، المانی  و غیره  را به  عهده  دارد  و شاگردان  زیادی را دراین عرصه به  درجه  قهرمانی  رسانیده است  و همچنان  خود  نیز منیحث یک ورزشکار باسابقه ، با دسپلین  ،  ماهر و با  محبت ؛  در  وزن  مثبت  « ۸۰ »  کیلو  گرام   دربیشتر از  « ۶۰ »   مسابقه  بخصوص   در  کشورهای  : «  اوکـــراین ،  یوګوسلاویا  سابق ،  قزاقستان ، ازربایجان ، مسکو ، ترکیه ،  فرانسه ، هالند ،  بلژیم   و غیره  »   اشتراک  ورزیده  و موفقیت های  زیادی  را  نصیب شده  است .

 

استاد « سلطانی » تا به حال «  سه بار »  منحیث  ورزشکار برجسته  شهر مربوطه  خویش  انتخاب  شده  و مدال  افتخاری  را  بدست  آورده است و همچنان  توانسته  است تا  با انجام  دادن مسابقات ، د و بار  قهرمـانی  ایالت  «  نوردغین  و یست  فالین  »   کشور المان  را بدست  اورد   و ضمنآ   در سال « ۲۰۰۳  میلادی »  در  مسابقات  جهانی  تکواند و  منعقده  در کشور جمهوری فدرالی المان ،  اشتراک  ورزد .  

 

استاد  «  سلطانی  » همراه با  شاگردانش در  برج   جون  سال  « ۲۰۱۰ میلادی  »  در  مسابقات  ورزش  رزمی  بنام  «  تکواندو بازان ـ  المان »  که  متشکل  از  « ۳۷ »   کلپ  از مجموع  ایالات  کشور المان   بود ،  فعالانه  اشتراک  ورزید  که  در  نتیجه  مــوصوف  با  انجام   دادن  مسابقات ، توانست  موفق  به اخذ  «  مقام اول  »  و  مدال  طلا  گردد .

ضمنآ  شاگردان  استاد سلطانی  که  در وزن های  مختلف  در مسابقات  اشتراک  ورزیده بودند ، آنها  نیز  به  پیروزیهای  مناسب نایل  شده  و  بخصوص در ارزیابی  و  نتایج  کلپ های  اشتراک کننده ،  شاګردان  کلپ استاد « سلطانی »  مقام  «  چهارم »  را  کسب  کرد .

 

 

امیر محمد «  سلطانی »  استاد  تجربه کار  تکواندو  که  عضویت   فدراسیونهای «  ی ـ تی ـ آف  ، آی ـ تی ـ ف ،  دی ـ  تی ـ  آو   و   وی ـ تی ـ  ف  » را   دارد ، در صدد آن  شد  تا  اساس  و حرکات  «  فورم » معین  این  ورزش  رزمی  را  با  نوشتن  کتاب ،  خدمت  معنوی   را  به ورزشکاران  و علاقمندان  انجام  دهد .

 

 

به  این اساس  او  توانست  « ۲۴  فــارم » تکواندو  را با  در نظر  داشت   تجارب  خویش  به  زبان المانی  نوشته  کند ، که از آن  جمله  جـلد اول  آن  را  که شامل  « هشت فارم  »  است  و شخصآ  با انجام  حرکات  منظم  تمثیل   و تشریح  کرده است ،  در قید  «  ۸۶  »  صفحه  در سال  « ۲۰۰۷  » میلادی به زیور  چاپ رسانیده  که  همین  اکنون  مورد  تدریس  کلپ های  ورزشی  قرار  دارد  .

 

ضمنآ باید  به  اگاهی همه  ورزشکاران  رزمی رسانیده  شود که  استاد سلطانی  با وجود  مصروفیت های  وظیفوی  و  ورزشی  که   دارد ،  جـلد  دوم   این  کتاب  تدریسی  « ۲۴  فارم  تکواندو  »   را  تکمیل  نموده  و در نظر  دارد  تا  بعد از چاپ کردن ،  بدسترس  شاگردان  و علاقمندان  قرار دهد.   

                                                                                                                                          

ادامه  دارد

برهان الدین  « سعیدی »

  b-saidi@gmx.de      

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *